42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

Bạn đang xem:
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

42 đề ôn tập hè môn toán lớp 5 giúp các em học trò lớp 5 ôn tập và luyện tập các dạng toán trong hè sắp tới, sẵn sàng cho năm học mới hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng xem qua thông tin cụ thể bên dưới:

Bộ đề thi ôn tập hè môn Toán lớp 4

Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 5

Chủ đề 1

Bài 1: Sắm 20 cây bút chì với giá 16000đ. Sắm 21 chiếc bút chì tương tự phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 2: Có một nhóm người lao động làm đường, muốn làm xong công việc trong 6 ngày thì cần 27 người lao động. Muốn làm xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người lao động?

Bài 3: Cứ 10 người lao động trong ngày sửa được 37 m đường. Với năng suất tương tự thì 20 người lao động sẽ sửa được bao nhiêu mét đường trong một ngày?

Bài 4: (HSKG)

Có một số sách, nếu xếp mỗi hộp 24 quyển thì cần 9 hộp. Nếu xếp sách vở mỗi hộp 18 cuốn thì cần bao nhiêu hộp?

Chủ đề 2

Bài 1: Lan sắm 4 hộp bút màu hết 16000 đồng. Hỏi Hải sắm 8 cái bút tương tự hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Bà An sắm 7 thùng thịt với giá 35.000đ. Nếu bà Bình sắm nhiều hơn bà An 4 thùng thịt thì phải trả bao nhiêu?

Xem thêm: Các dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian, quan hệ song song

Bài 3: (HSKG)

Mẹ sắm 9 quả cam, mỗi quả 800 đồng. Nếu sắm mỗi quả dưới 200 đồng thì số tiền đó sắm được bao nhiêu quả?

Chủ đề số 3

Bài 1: Shop đã sắm một chục chiếc bút chì với tổng số tiền là 18.000 đồng. Hằng phải trả bao nhiêu tiền để sắm 7 chiếc bút chì cùng loại?

Bài 2: Một người làm trong 2 ngày thì được trả 126 000 đồng tiền lương. Với mức lương tương tự thì người đó được trả bao nhiêu tiền nếu làm việc trong 3 ngày?

Bài 3: (HSKG)

Một nhà máy thực hiện một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày. Hiện giờ có thêm 30 người nữa thì mất bao nhiêu ngày?

Chủ đề 4

Bài 1: 14 người làm một công việc mất 10 ngày để hoàn thành. Hiện giờ, bạn cần bao nhiêu người làm trong 1 tuần?

Bài 2: Có 5 máy bơm làm việc liên tục trong 18 giờ hút hết một hồ. Hỏi hiện thời có bao nhiêu máy bơm để bơm hết lượng nước trong 10 giờ?

Bài 3: (HSKG)

Cứ 15 người lao động thì phải mất 6 ngày để sửa một đoạn đường. Hiện giờ muốn sửa đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần thêm bao nhiêu người lao động?

Chủ đề số 5

Bài 1: Một rổ đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 128 quả trứng. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Có bao nhiêu quả trứng trong rổ? Có bao nhiêu quả trứng vịt lộn?

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Tả một buổi ôn tập nhưng em đã tham gia ở trường

Bài 2: Có một số tiền để sắm kẹo Trung thu. Nếu bạn sắm 5000 đồng một gói, bạn được 18 gói. Với cùng một số tiền nếu sắm một gói kẹo 7500 đồng thì sắm được bao nhiêu gói?

Bài 3: (HSKG)

Theo kế hoạch, một xưởng dệt phải làm việc trong 15 ngày, mỗi ngày dệt 300 thành phầm mới hoàn thành kế hoạch. Hiện giờ, do kỹ thuật được cải tiến, mỗi ngày chúng tôi dệt được 450 thành phầm. Phân xưởng mất bao nhiêu ngày để hoàn thành kế hoạch?

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo 42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

5/5 – (356 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

Hình Ảnh về:
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

Video về:
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

Wiki về
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5


42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5 -

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

42 đề ôn tập hè môn toán lớp 5 giúp các em học trò lớp 5 ôn tập và luyện tập các dạng toán trong hè sắp tới, sẵn sàng cho năm học mới hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng xem qua thông tin cụ thể bên dưới:

Bộ đề thi ôn tập hè môn Toán lớp 4

Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 5

Chủ đề 1

Bài 1: Sắm 20 cây bút chì với giá 16000đ. Sắm 21 chiếc bút chì tương tự phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 2: Có một nhóm người lao động làm đường, muốn làm xong công việc trong 6 ngày thì cần 27 người lao động. Muốn làm xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người lao động?

Bài 3: Cứ 10 người lao động trong ngày sửa được 37 m đường. Với năng suất tương tự thì 20 người lao động sẽ sửa được bao nhiêu mét đường trong một ngày?

Bài 4: (HSKG)

Có một số sách, nếu xếp mỗi hộp 24 quyển thì cần 9 hộp. Nếu xếp sách vở mỗi hộp 18 cuốn thì cần bao nhiêu hộp?

Chủ đề 2

Bài 1: Lan sắm 4 hộp bút màu hết 16000 đồng. Hỏi Hải sắm 8 cái bút tương tự hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Bà An sắm 7 thùng thịt với giá 35.000đ. Nếu bà Bình sắm nhiều hơn bà An 4 thùng thịt thì phải trả bao nhiêu?

Xem thêm: Các dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian, quan hệ song song

Bài 3: (HSKG)

Mẹ sắm 9 quả cam, mỗi quả 800 đồng. Nếu sắm mỗi quả dưới 200 đồng thì số tiền đó sắm được bao nhiêu quả?

Chủ đề số 3

Bài 1: Shop đã sắm một chục chiếc bút chì với tổng số tiền là 18.000 đồng. Hằng phải trả bao nhiêu tiền để sắm 7 chiếc bút chì cùng loại?

Bài 2: Một người làm trong 2 ngày thì được trả 126 000 đồng tiền lương. Với mức lương tương tự thì người đó được trả bao nhiêu tiền nếu làm việc trong 3 ngày?

Bài 3: (HSKG)

Một nhà máy thực hiện một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày. Hiện giờ có thêm 30 người nữa thì mất bao nhiêu ngày?

Chủ đề 4

Bài 1: 14 người làm một công việc mất 10 ngày để hoàn thành. Hiện giờ, bạn cần bao nhiêu người làm trong 1 tuần?

Bài 2: Có 5 máy bơm làm việc liên tục trong 18 giờ hút hết một hồ. Hỏi hiện thời có bao nhiêu máy bơm để bơm hết lượng nước trong 10 giờ?

Bài 3: (HSKG)

Cứ 15 người lao động thì phải mất 6 ngày để sửa một đoạn đường. Hiện giờ muốn sửa đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần thêm bao nhiêu người lao động?

Chủ đề số 5

Bài 1: Một rổ đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 128 quả trứng. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Có bao nhiêu quả trứng trong rổ? Có bao nhiêu quả trứng vịt lộn?

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Tả một buổi ôn tập nhưng em đã tham gia ở trường

Bài 2: Có một số tiền để sắm kẹo Trung thu. Nếu bạn sắm 5000 đồng một gói, bạn được 18 gói. Với cùng một số tiền nếu sắm một gói kẹo 7500 đồng thì sắm được bao nhiêu gói?

Bài 3: (HSKG)

Theo kế hoạch, một xưởng dệt phải làm việc trong 15 ngày, mỗi ngày dệt 300 thành phầm mới hoàn thành kế hoạch. Hiện giờ, do kỹ thuật được cải tiến, mỗi ngày chúng tôi dệt được 450 thành phầm. Phân xưởng mất bao nhiêu ngày để hoàn thành kế hoạch?

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo 42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

5/5 - (356 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5Đề số 1Đề số 2Đề số 3Đề số 4Đề số 5Related posts:

42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 giúp các em học trò lớp 5 ôn tập, rèn luyện các dạng Toán trong dịp hè sắp tới, để sẵn sàng sẵn sàng cho năm học mới hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Bộ đề thi ôn tập hè môn Toán lớp 4
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Đề số 1
Bài 1: Sắm 20 cái bút chì hết 16000 đồng. Hỏi sắm 21 cái bút chì tương tự hết bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 2: Có một nhóm thợ làm đường, nếu muốn làm xong trong 6 ngày thì cần 27 người lao động. Nếu muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người lao động?
Bài 3: Cứ 10 người lao động trong một ngày sửa được 37 m đường. Với năng suất tương tự thì 20 người lao động làm trong một ngày sẽ sửa được bao nhiêu m đường?
Bài 4: (HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Có một số quyển sách, nếu đóng vào mỗi thùng 24 quyển thì cần 9 thùng. Nếu đóng số sách đó vào mỗi thùng 18 quyển thì cần bao nhiêu thùng?
Đề số 2
Bài 1: Lan sắm 4 hộp bút màu hết 16000 đồng. Hỏi Hải sắm 8 hộp bút tương tự hết bao nhiêu tiền?
Bài 2: Bà An sắm 7 hộp thịt hết 35000 đồng. Bà Bình sắm nhiều hơn bà An là 4 hộp thịt thì phải trả bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

.u481945a81f645083fd195f077b0498fe { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe:active, .u481945a81f645083fd195f077b0498fe:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian, quan hệ song songBài 3: (HSKG)
Mẹ sắm 9 qua cam, mỗi quả 800 đồng . Nếu sắm mỗi quả với giá rẻ hơn 200 đồng thì số tiền đó đủ sắm bao nhiêu quả?
Đề số 3
Bài 1: Shop sắm 1 tá bút chì hết số tiền là 18 000 đồng. Bạn Hằng sắm 7 cái bút chì cùng loại hết bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 2: Một người làm trong 2 ngày được trả 126.000 đồng tiền lương. Hỏi với mức trả công như thế, người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền lương?
Bài 3: (HSKG)
Một phân xưởng làm một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày sẽ xong. Nay có thêm 30 người nữa thì làm trong bao nhiêu ngày sẽ xong?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đề số 4
Bài 1: 14 người làm một công việc phải mất 10 ngày mới xong.Nay muốn làm trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người làm?
Bài 2: Có 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ thì hút cạn một hồ nước. Nay muốn hút hết nước ttrong 10 giờ thì bao nhiêu máy bơm như thế?
Bài 3: (HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Cứ 15 người lao động sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Nay muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ xung thêm bao nhiêu người lao động?
Đề số 5
Bài 1: Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 128 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà? Có bao nhiêu quả trứng vịt?
.u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8:active, .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Kể lại một buổi tổng kết em đã được tham gia ở trườngBài 2: Có một số tiền sắm kẹo Trung thu. Nếu sắm loại 5000 đồng một gói thì được 18 gói. Hỏi cũng với số tiền đó, nếu sắm kẹo loại 7500 đồng một gói thì sắm được mấy gói như thế?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 3: (HSKG)
Theo dự kiến, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 thành phầm thì mới hoàn thành kế hoạch. Nay do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày dệt được 450 thành phầm. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?
Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo 42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

5/5 – (356 đánh giá)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6
Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 7 – Bài tập ôn hè lớp 7 môn Toán
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 – 10 đề ôn hè môn Toán lớp 4
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5Đề số 1Đề số 2Đề số 3Đề số 4Đề số 5Related posts:

42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 giúp các em học trò lớp 5 ôn tập, rèn luyện các dạng Toán trong dịp hè sắp tới, để sẵn sàng sẵn sàng cho năm học mới hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Bộ đề thi ôn tập hè môn Toán lớp 4
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Đề số 1
Bài 1: Sắm 20 cái bút chì hết 16000 đồng. Hỏi sắm 21 cái bút chì tương tự hết bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 2: Có một nhóm thợ làm đường, nếu muốn làm xong trong 6 ngày thì cần 27 người lao động. Nếu muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người lao động?
Bài 3: Cứ 10 người lao động trong một ngày sửa được 37 m đường. Với năng suất tương tự thì 20 người lao động làm trong một ngày sẽ sửa được bao nhiêu m đường?
Bài 4: (HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Có một số quyển sách, nếu đóng vào mỗi thùng 24 quyển thì cần 9 thùng. Nếu đóng số sách đó vào mỗi thùng 18 quyển thì cần bao nhiêu thùng?
Đề số 2
Bài 1: Lan sắm 4 hộp bút màu hết 16000 đồng. Hỏi Hải sắm 8 hộp bút tương tự hết bao nhiêu tiền?
Bài 2: Bà An sắm 7 hộp thịt hết 35000 đồng. Bà Bình sắm nhiều hơn bà An là 4 hộp thịt thì phải trả bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

.u481945a81f645083fd195f077b0498fe { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe:active, .u481945a81f645083fd195f077b0498fe:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u481945a81f645083fd195f077b0498fe:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian, quan hệ song songBài 3: (HSKG)
Mẹ sắm 9 qua cam, mỗi quả 800 đồng . Nếu sắm mỗi quả với giá rẻ hơn 200 đồng thì số tiền đó đủ sắm bao nhiêu quả?
Đề số 3
Bài 1: Shop sắm 1 tá bút chì hết số tiền là 18 000 đồng. Bạn Hằng sắm 7 cái bút chì cùng loại hết bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 2: Một người làm trong 2 ngày được trả 126.000 đồng tiền lương. Hỏi với mức trả công như thế, người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền lương?
Bài 3: (HSKG)
Một phân xưởng làm một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày sẽ xong. Nay có thêm 30 người nữa thì làm trong bao nhiêu ngày sẽ xong?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đề số 4
Bài 1: 14 người làm một công việc phải mất 10 ngày mới xong.Nay muốn làm trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người làm?
Bài 2: Có 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ thì hút cạn một hồ nước. Nay muốn hút hết nước ttrong 10 giờ thì bao nhiêu máy bơm như thế?
Bài 3: (HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Cứ 15 người lao động sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Nay muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ xung thêm bao nhiêu người lao động?
Đề số 5
Bài 1: Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 128 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà? Có bao nhiêu quả trứng vịt?
.u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8:active, .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3cbaec7d75ff989be3da1786be6b82e8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Kể lại một buổi tổng kết em đã được tham gia ở trườngBài 2: Có một số tiền sắm kẹo Trung thu. Nếu sắm loại 5000 đồng một gói thì được 18 gói. Hỏi cũng với số tiền đó, nếu sắm kẹo loại 7500 đồng một gói thì sắm được mấy gói như thế?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 3: (HSKG)
Theo dự kiến, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 thành phầm thì mới hoàn thành kế hoạch. Nay do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày dệt được 450 thành phầm. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?
Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo 42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

5/5 – (356 đánh giá)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6
Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 7 – Bài tập ôn hè lớp 7 môn Toán
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 – 10 đề ôn hè môn Toán lớp 4
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Phân mục: Giáo dục
#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

Xem thêm:  Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button