50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

Bạn đang xem:
50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Mời các bạn cùng tham khảo 50 bài toán dưới đây, để nắm vững kiến ​​thức và sẵn sàng tốt cho kỳ thi học trò giỏi đạt kết quả cao. Mỗi vấn đề sẽ đi kèm với một giải pháp để bạn tham khảo và so sánh với kết quả của mình.

Tuyển tập đề thi học trò giỏi môn toán lớp 9 |

30 câu hỏi bồi dưỡng học trò giỏi môn toán lớp 7 |

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 có lời giải

Bài 51: Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như hình vẽ bên. Ta biết BD = 12 cm. Tính diện tích phần gạch chéo.

Dung dịch : Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12: 2)) / 2 = 36 (cm.)2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72: 4 = 18 (cm2)

Do đó: OE x OK = 18 (cm2)

rxr = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác MON = rxr: 2 = 18: 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích của đường chéo là:

56,52 – 36 = 20,52 (cm2)

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi

Bài 52: Bạn Toàn nhân một số với 2002, nhưng “mất sự ghi nhớ” quên viết 2 số ko của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân với số nào của năm 2002?

Dung dịch: Vì “mất trí” nên Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt

Thừa số thứ hai bớt đi số đơn vị là: 2002 – 22 = 1980 (đơn vị).

Do đó, kết quả giảm đi 1980 lần thừa số trước nhất và bằng 3965940.

Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940: 1980 = 2003.

Bài 53: Người ta cộng 5 số rồi chia cho 5 được 138. Nếu xếp các số theo trật tự tăng dần, cộng 3 số đầu và chia 3 được 127, thêm 3 số cuối và chia 3 được 148. Bạn biết số nào ở giữa theo trật tự trên?

Dung dịch: 138 là trung bình cộng của 5 số nên tổng của 5 số là: 138 x 5 = 690.

Tổng của ba số đầu là: 127 x 3 = 381.

Tổng của ba số cuối là: 148 x 3 = 444.

Tổng của hai số đầu là: 690 – 444 = 246.

Số chính giữa là số thứ ba nên số chính giữa là: 381 – 246 = 135.

Bài 54: Cho một bảng vuông có 10 hàng và 10 cột. Hai bạn Tín và Nhi tô màu vào các hộp, mỗi hộp có một màu trong 3 màu: xanh, đỏ, tím. Tín cho biết: “Mỗi lúc tô xong tất cả các ô có 2 dòng, trên đó một màu tô số ô của dòng này bằng số ô của dòng kia”. Nhi cho biết: “Mình tìm hiểu thì thấy luôn có 2 cột được sơn tương tự”.
Hiện giờ, xin hãy cho tôi biết người nào đúng người nào sai?

Dung dịch: Giả sử số oto màu đỏ ở tất cả các dòng là không giống nhau, mỗi dòng có 10 ô, vậy số oto màu đỏ ít nhất là:

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ về phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo

0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).

Suy luận tương tự với màu xanh lam, màu tím ta cũng có kết quả tương tự.

Do đó bảng sẽ có ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này tranh chấp với bảng chỉ có 100 ô.

Chứng minh rằng phải có ít nhất 2 vạch nhưng mà số oto cùng màu giống nhau.

Đối với các cột, chúng ta lập đối số tương tự như trên. Do đó cả hai bạn đều đúng.

5/5 – (363 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5

Hình Ảnh về:
50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5

Video về:
50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5

Wiki về
50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5


50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 -

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Mời các bạn cùng tham khảo 50 bài toán dưới đây, để nắm vững kiến ​​thức và sẵn sàng tốt cho kỳ thi học trò giỏi đạt kết quả cao. Mỗi vấn đề sẽ đi kèm với một giải pháp để bạn tham khảo và so sánh với kết quả của mình.

Tuyển tập đề thi học trò giỏi môn toán lớp 9 |

30 câu hỏi bồi dưỡng học trò giỏi môn toán lớp 7 |

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 có lời giải

Bài 51: Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như hình vẽ bên. Ta biết BD = 12 cm. Tính diện tích phần gạch chéo.

Dung dịch : Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12: 2)) / 2 = 36 (cm.)2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72: 4 = 18 (cm2)

Do đó: OE x OK = 18 (cm2)

rxr = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác MON = rxr: 2 = 18: 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích của đường chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi

Bài 52: Bạn Toàn nhân một số với 2002, nhưng “mất sự ghi nhớ” quên viết 2 số ko của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân với số nào của năm 2002?

Dung dịch: Vì “mất trí” nên Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt

Thừa số thứ hai bớt đi số đơn vị là: 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).

Do đó, kết quả giảm đi 1980 lần thừa số trước nhất và bằng 3965940.

Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940: 1980 = 2003.

Bài 53: Người ta cộng 5 số rồi chia cho 5 được 138. Nếu xếp các số theo trật tự tăng dần, cộng 3 số đầu và chia 3 được 127, thêm 3 số cuối và chia 3 được 148. Bạn biết số nào ở giữa theo trật tự trên?

Dung dịch: 138 là trung bình cộng của 5 số nên tổng của 5 số là: 138 x 5 = 690.

Tổng của ba số đầu là: 127 x 3 = 381.

Tổng của ba số cuối là: 148 x 3 = 444.

Tổng của hai số đầu là: 690 - 444 = 246.

Số chính giữa là số thứ ba nên số chính giữa là: 381 - 246 = 135.

Bài 54: Cho một bảng vuông có 10 hàng và 10 cột. Hai bạn Tín và Nhi tô màu vào các hộp, mỗi hộp có một màu trong 3 màu: xanh, đỏ, tím. Tín cho biết: “Mỗi lúc tô xong tất cả các ô có 2 dòng, trên đó một màu tô số ô của dòng này bằng số ô của dòng kia”. Nhi cho biết: “Mình tìm hiểu thì thấy luôn có 2 cột được sơn tương tự”.
Hiện giờ, xin hãy cho tôi biết người nào đúng người nào sai?

Dung dịch: Giả sử số oto màu đỏ ở tất cả các dòng là không giống nhau, mỗi dòng có 10 ô, vậy số oto màu đỏ ít nhất là:

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ về phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo

0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).

Suy luận tương tự với màu xanh lam, màu tím ta cũng có kết quả tương tự.

Do đó bảng sẽ có ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này tranh chấp với bảng chỉ có 100 ô.

Chứng minh rằng phải có ít nhất 2 vạch nhưng mà số oto cùng màu giống nhau.

Đối với các cột, chúng ta lập đối số tương tự như trên. Do đó cả hai bạn đều đúng.

5/5 - (363 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#bài #toán #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #lớp

[rule_3_plain]

#bài #toán #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 có lời giảiRelated posts:

Mời các em cùng tham khảo 50 bài toán dưới đây, để nắm vững tri thức và ôn tập thật tốt sẵn sàng cho kỳ thi học trò giỏi của mình đạt kết quả cao. Mỗi bài toán sẽ đi kèm lời giải để các em tiện tham khảo, đối chiếu với kết quả của mình.

Tuyển tập đề thi học trò giỏi môn toán lớp 9
30 đề thi học trò giỏi toán lớp 7

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 có lời giải
Bài 51: Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải : Diện tích tam giác ABD là:
(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)
Diện tích hình vuông ABCD là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

36 x 2 = 72 (cm2)
Diện tích hình vuông AEOK là:
72 : 4 = 18 (cm2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Do đó : OE x OK = 18 (cm2)
r x r = 18 (cm2)
Diện tích hình tròn tâm O là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)
Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)
Diện tích hình vuông MNPQ là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

9 x 4 = 36 (cm2)
Vậy diện tích phần gạch chéo là:
56,52 – 36 = 20,52 (cm2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi
Bài 52: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với 2002?
Bài giải: Vì “đãng trí” nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.
.u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb:active, .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặtThừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là: 2002 – 22 = 1980 (đơn vị).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.
Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940 : 1980 = 2003.
Bài 53: Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo trật tự lớn dần thì cộng 3 số trước nhất và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo trật tự trên là số nào ko?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải: 138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là: 138 x 5 = 690.
Tổng của ba số trước nhất là: 127 x 3 = 381.
Tổng của ba số cuối cùng là: 148 x 3 = 444.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Tổng của hai số trước nhất là: 690 – 444 = 246.
Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là: 381 – 246 = 135.
Bài 54: Cho bảng ô vuông gồm 10 dòng và 10 cột. Hai bạn Tín và Nhi tô màu các ô, mỗi ô một màu trong 3 màu: xanh, đỏ, tím. Bạn Tín bảo: “Lần nào tô xong hết các ô cũng có 2 dòng nhưng mà trên 2 dòng đó có một màu tô số ô dòng này bằng tô số ô dòng kia”. Bạn Nhi bảo: “Tớ phát xuất hiện bao giờ cũng có 2 cột được tô như thế”.Nào, bạn hãy cho biết người nào đúng, người nào sai?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải: Giả sử số oto màu đỏ ở tất cả các dòng đều không giống nhau nhưng mà mỗi dòng có 10 ô nên số ô được tô màu đỏ ít nhất là:
.ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2:active, .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ về phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).
Lí luận tương tự với màu xanh, màu tím ta cũng có kết quả tương tự.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Do đó bảng sẽ có ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này tranh chấp với bảng chỉ có 100 ô.
Chứng tỏ ít nhất phải có 2 dòng nhưng mà số oto bởi cùng một màu là như nhau.
Đối với các cột, ta cũng lập luận tương tự như trên. Do đó cả hai bạn đều nói đúng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

5/5 – (363 đánh giá)

Related posts:500 bài Toán tăng lên lớp 5 – Bồi dưỡng học trò giỏi Toán lớp 5 có đáp án
Bài tập toán chuyển động lớp 5 – Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 môn Toán
30 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 5
71 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 3

#bài #toán #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #lớp

[rule_2_plain]

#bài #toán #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #lớp

[rule_2_plain]

#bài #toán #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #lớp

[rule_3_plain]

#bài #toán #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 có lời giảiRelated posts:

Mời các em cùng tham khảo 50 bài toán dưới đây, để nắm vững tri thức và ôn tập thật tốt sẵn sàng cho kỳ thi học trò giỏi của mình đạt kết quả cao. Mỗi bài toán sẽ đi kèm lời giải để các em tiện tham khảo, đối chiếu với kết quả của mình.

Tuyển tập đề thi học trò giỏi môn toán lớp 9
30 đề thi học trò giỏi toán lớp 7

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 có lời giải
Bài 51: Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải : Diện tích tam giác ABD là:
(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)
Diện tích hình vuông ABCD là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

36 x 2 = 72 (cm2)
Diện tích hình vuông AEOK là:
72 : 4 = 18 (cm2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Do đó : OE x OK = 18 (cm2)
r x r = 18 (cm2)
Diện tích hình tròn tâm O là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)
Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)
Diện tích hình vuông MNPQ là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

9 x 4 = 36 (cm2)
Vậy diện tích phần gạch chéo là:
56,52 – 36 = 20,52 (cm2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

50 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi
Bài 52: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với 2002?
Bài giải: Vì “đãng trí” nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.
.u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb:active, .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u70037495ecf3256edc9109c2ec4f86fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặtThừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là: 2002 – 22 = 1980 (đơn vị).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.
Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940 : 1980 = 2003.
Bài 53: Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo trật tự lớn dần thì cộng 3 số trước nhất và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo trật tự trên là số nào ko?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải: 138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là: 138 x 5 = 690.
Tổng của ba số trước nhất là: 127 x 3 = 381.
Tổng của ba số cuối cùng là: 148 x 3 = 444.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Tổng của hai số trước nhất là: 690 – 444 = 246.
Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là: 381 – 246 = 135.
Bài 54: Cho bảng ô vuông gồm 10 dòng và 10 cột. Hai bạn Tín và Nhi tô màu các ô, mỗi ô một màu trong 3 màu: xanh, đỏ, tím. Bạn Tín bảo: “Lần nào tô xong hết các ô cũng có 2 dòng nhưng mà trên 2 dòng đó có một màu tô số ô dòng này bằng tô số ô dòng kia”. Bạn Nhi bảo: “Tớ phát xuất hiện bao giờ cũng có 2 cột được tô như thế”.Nào, bạn hãy cho biết người nào đúng, người nào sai?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải: Giả sử số oto màu đỏ ở tất cả các dòng đều không giống nhau nhưng mà mỗi dòng có 10 ô nên số ô được tô màu đỏ ít nhất là:
.ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2:active, .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud8bd30aca0f390f0189116c0e239e4a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ về phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).
Lí luận tương tự với màu xanh, màu tím ta cũng có kết quả tương tự.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Do đó bảng sẽ có ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này tranh chấp với bảng chỉ có 100 ô.
Chứng tỏ ít nhất phải có 2 dòng nhưng mà số oto bởi cùng một màu là như nhau.
Đối với các cột, ta cũng lập luận tương tự như trên. Do đó cả hai bạn đều nói đúng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

5/5 – (363 đánh giá)

Related posts:500 bài Toán tăng lên lớp 5 – Bồi dưỡng học trò giỏi Toán lớp 5 có đáp án
Bài tập toán chuyển động lớp 5 – Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 môn Toán
30 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 5
71 bài toán bồi dưỡng học trò giỏi lớp 3

Phân mục: Giáo dục
#bài #toán #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #lớp

Xem thêm:  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 73

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button