Bài tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Bạn đang xem: Bài tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng thề rất hùng hồnđã khiến mọi người vô cùng xúc động và hy vọng nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn một câu thơ của Xuân Diệu mà ông yêu thích từ thời phổ thông để nói thay nỗi lòng của mình về những cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước trong chặng đường sắp tới. để: “Tôi là máu thịt với Dân tộc của tôi. … “.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức – Ảnh: GIA HÂN

Sáng 2/3, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết, 487/488 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Chúng ta bằng xương bằng thịt với Nhân dân - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo Quốc hội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước – Ảnh: GIA HÂN

10h, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng bước lên bục thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức

Video đầy đủ Lễ tuyên thệ nhậm chức của đồng chí Võ Văn Thưởng

Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội tuyên thệ nhậm chức. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Sau đó, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đọc diễn văn nhậm chức.

Xem thêm thông tin về Chủ tịch Võ Văn Thưởng tại:

Con trai Võ Văn Thưởng là ai? Tiểu sử Ông Võ Văn Thưởng cháu Võ Văn Kiệt

Trong diễn văn nhậm chức, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm trao cho ông cơ hội phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước.

Ông bày tỏ cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giới thiệu ông giữ chức vụ này.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Chúng ta bằng xương bằng thịt với Nhân dân - Ảnh 4.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Ảnh: GIA HÂN

Đây là một vinh dự lớn, một trách nhiệm rất nặng nề đối với ông. Ông bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí nhấn mạnh, mãi mãi biết ơn những hy sinh, công lao to lớn của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào Việt Nam yêu nước, để chưa bao giờ đất nước ta có được vị thế, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tân Chủ tịch nước khẳng định nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Chúng ta bằng xương bằng thịt với Nhân dân - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước – Ảnh: GIA HÂN

Để đạt được mục tiêu đó, tân Chủ tịch nước bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng vấn đề có tính nguyên tắc, ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc của đất nước và chế độ ta ​​là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng.

Bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi.

Tân Hiệu trưởng chia sẻ hành trình từ khi còn là sinh viên, chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM cho đến hôm nay vinh dự được tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và hội đồng. Ông đã chứng kiến ​​nhiều người dao động, rời bỏ hàng ngũ khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Liên Xô sụp đổ và dần nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của lòng trung thành, kiên định với mục tiêu lý tưởng và con đường tiến lên của dân tộc. mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Chúng ta bằng xương bằng thịt với Nhân dân - Ảnh 6.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đọc diễn văn nhậm chức – Ảnh: GIA HÂN

“Tôi may mắn được lớn lên trong Đảng và nhân dân, được hun đúc bởi bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu khổ và nỗ lực của đồng bào cả ba miền đất nước.

Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng làm nhiều việc có ích hơn nữa, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp”, tân Chủ tịch nước nói.

Đồng chí nêu rõ, trong quá trình phụng sự Tổ quốc và nhân dân thời gian tới, đồng chí sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp.

Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe ý kiến ​​của mọi người Việt Nam yêu nước, vì dân, vì nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc, lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm và mục tiêu quan trọng của các quyết sách.

Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của nhân dân, của đất nước . Quốc gia.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Chúng ta bằng xương bằng thịt với Nhân dân - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các vị lãnh đạo Nhà nước, Tổ quốc – Ảnh: GIA HÂN

Tôn trọng và ủng hộ nguyện vọng vươn lên của mỗi công dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ được bình đẳng tiếp cận các cơ hội phát triển và đóng góp cho đất nước.

Kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới trên tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Cuối bài phát biểu, tân Chủ tịch nước xin mượn một câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà ông yêu thích từ thời phổ thông để nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình đối với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ và cử tri. cả nước trong hành động của mình. chương trình sắp tới: “Tôi là máu thịt với đồng bào/ Ta cùng đổ mồ hôi, cùng sôi máu/ Ta sống một đời chiến đấu/ Của hàng triệu đồng bào gian khổ”.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng chí, đồng bào và các chiến sĩ.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Chúng ta bằng xương bằng thịt với Nhân dân - Ảnh 8.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Online – tuoitre.vn

Tiếp tục cập nhật các Tin tức Tin tức mới nhất trên thcsttphuxuyen.edu.vn.

bản tóm tắt

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đọc có thể biết được lời tuyên thệ của Chủ tịch Võ Văn Thưởng. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi thcsttphuxuyen.edu.vn.

Bạn thấy bài viết Bài tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bên dưới để TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Nhớ để nguồn bài viết này: Bài tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng của website thcsttphuxuyen.edu.vn

Chuyên mục: Là ai?

Xem thêm chi tiết về Bài tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Xem thêm:   Con Vũ Linh là ai? Thực hư về con gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh

Viết một bình luận