Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6

Bạn đang xem:
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6 giúp các em học trò ôn tập lý thuyết và luyện tập các dạng bài sẵn sàng cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng xem qua thông tin cụ thể bên dưới:

Đề cương học kì 2 môn Vật lý lớp 6

Đề cương giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6.

Đề cương học kì 2 môn Địa lí lớp 6

Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm của công nghiệp?

Vai trò của ngành:

 • Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
 • Tạo ra một lượng của nả vật chất rất lớn.
 • Trang bị tư liệu sản xuất và hạ tầng – kỹ thuật cho các ngành khác, góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng lên trình độ văn minh của toàn xã hội.
 • Xúc tiến sự tăng trưởng của nhiều thành phần kinh tế khác.
 • Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả tài nguyên tự nhiên ở các vùng, mở rộng danh mục tài nguyên.
 • Thay đổi sự phân công lao động và giảm mức độ chênh lệch tăng trưởng giữa các vùng lãnh thổ.
 • Tạo điều kiện tăng lên chất lượng cuộc sống cả về vật chất và ý thức thông qua sự tăng trưởng của khoa học và công nghệ.
 • Tạo ra nhiều thành phầm mới → tạo việc làm, mở rộng thị trường, tăng lên thu nhập …

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích dàn ý tác phẩm Người lái đò sông Đà (4 bài văn mẫu)

Đặc điểm của ngành

một. Sản xuất công nghiệp bao gồm 2 thời kỳ:

Đề cương học kì 2 môn Địa lí lớp 6.

b. Sản xuất công nghiệp tập trung cao độ:

 • Sản xuất công nghiệp ko cần mặt bằng rộng.
 • Tập trung người lao động, máy móc (vốn sản xuất) vật liệu và thành phầm.
 • Trên một diện tích nhất mực có thể xây dựng nhiều nhà máy xí nghiệp, thu hút nhiều lao động, tạo ra khối lượng thành phầm lớn.

c. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra thành phầm cuối cùng.

Phân loại: Căn cứ vào tính chất tác động tới nhân vật lao động, công nghiệp được phân thành 2 nhóm chính:

 • Nhóm A: công nghiệp nặng: sản xuất tư liệu sản xuất.
 • Nhóm B: công nghiệp nhẹ: sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 2: Kể tên các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng và phân bố công nghiệp.

Các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng và phân bố công nghiệp là:

Vị trí địa lý

 • Tính chất: chọn vị trí
 • Kinh tế: cơ cấu các ngành kinh tế
 • Chính trị: hình thức tổ chức lãnh thổ

Tự nhiên (là điều kiện, tiền đề để tăng trưởng công nghiệp)

 • Tài nguyên Khí hậu – nước Đất, rừng, biển

Kinh tế xã hội

 • Dân số – lao động
 • Tiến bộ khoa học kỹ thuật
 • Thị trường
 • Cơ sở hạ tầng, hạ tầng – kỹ thuật
 • Chính sách, chính sách.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 7: Suy nghĩ về bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh

Câu 3: Ngành dịch vụ là gì? Nêu cơ cấu, vai trò, đặc điểm và xu thế tăng trưởng của ngành dịch vụ?

Khái niệm: Ngành dịch vụ là ngành ko trực tiếp sản xuất ra của nả vật chất nhưng làm cho hàng hóa tăng thêm trị giá.

Cấu trúc: gồm 3 nhóm:

 • Kinh doanh dịch vụ: vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, …
 • Dịch vụ tiêu dùng: bán sỉ, bán lẻ, du lịch, v.v.
 • Dịch vụ công: y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, v.v.

Vai diễn:

 • Xúc tiến tăng trưởng các ngành sản xuất vật chất.
 • Sử dụng tốt hơn nguồn lao động và tạo ra nhiều việc làm.
 • Khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên tự nhiên, các di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu khoa học kỹ thuật.

Tính năng và xu thế tăng trưởng:

 • Hiện đang tăng trưởng nhanh chóng.
 • Cơ cấu lao động ngành dịch vụ tăng nhanh.
 • Có sự chênh lệch rất lớn về cơ cấu tham gia lao động trong lĩnh vực dịch vụ giữa các nước tăng trưởng và đang tăng trưởng.

Câu 4: Nêu tình hình tăng trưởng của ngành dịch vụ trên toàn cầu.

 • Ở các nước tăng trưởng, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong GDP, trái lại ở các nước đang tăng trưởng.
 • Các siêu đô thị là trung tâm dịch vụ trong nền kinh tế toàn cầu.
 • Ở mỗi quốc gia có những thành thị chuyên về các ngành dịch vụ nhất mực.
 • Các trung tâm dịch vụ thương nghiệp tạo nên ở các thành thị.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 11: Tranh luận về giới hạn trong cuộc sống (5 bài văn mẫu)

5/5 – (440 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6

Hình Ảnh về:
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6

Video về:
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6

Wiki về
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6


Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6 -

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6 giúp các em học trò ôn tập lý thuyết và luyện tập các dạng bài sẵn sàng cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng xem qua thông tin cụ thể bên dưới:

Đề cương học kì 2 môn Vật lý lớp 6

Đề cương giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6.

Đề cương học kì 2 môn Địa lí lớp 6

Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm của công nghiệp?

Vai trò của ngành:

 • Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
 • Tạo ra một lượng của nả vật chất rất lớn.
 • Trang bị tư liệu sản xuất và hạ tầng - kỹ thuật cho các ngành khác, góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng lên trình độ văn minh của toàn xã hội.
 • Xúc tiến sự tăng trưởng của nhiều thành phần kinh tế khác.
 • Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả tài nguyên tự nhiên ở các vùng, mở rộng danh mục tài nguyên.
 • Thay đổi sự phân công lao động và giảm mức độ chênh lệch tăng trưởng giữa các vùng lãnh thổ.
 • Tạo điều kiện tăng lên chất lượng cuộc sống cả về vật chất và ý thức thông qua sự tăng trưởng của khoa học và công nghệ.
 • Tạo ra nhiều thành phầm mới → tạo việc làm, mở rộng thị trường, tăng lên thu nhập ...

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích dàn ý tác phẩm Người lái đò sông Đà (4 bài văn mẫu)

Đặc điểm của ngành

một. Sản xuất công nghiệp bao gồm 2 thời kỳ:

Đề cương học kì 2 môn Địa lí lớp 6.
Đề cương học kì 2 môn Địa lí lớp 6.

b. Sản xuất công nghiệp tập trung cao độ:

 • Sản xuất công nghiệp ko cần mặt bằng rộng.
 • Tập trung người lao động, máy móc (vốn sản xuất) vật liệu và thành phầm.
 • Trên một diện tích nhất mực có thể xây dựng nhiều nhà máy xí nghiệp, thu hút nhiều lao động, tạo ra khối lượng thành phầm lớn.

c. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra thành phầm cuối cùng.

Phân loại: Căn cứ vào tính chất tác động tới nhân vật lao động, công nghiệp được phân thành 2 nhóm chính:

 • Nhóm A: công nghiệp nặng: sản xuất tư liệu sản xuất.
 • Nhóm B: công nghiệp nhẹ: sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 2: Kể tên các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng và phân bố công nghiệp.

Các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng và phân bố công nghiệp là:

Vị trí địa lý

 • Tính chất: chọn vị trí
 • Kinh tế: cơ cấu các ngành kinh tế
 • Chính trị: hình thức tổ chức lãnh thổ

Tự nhiên (là điều kiện, tiền đề để tăng trưởng công nghiệp)

 • Tài nguyên Khí hậu - nước Đất, rừng, biển

Kinh tế xã hội

 • Dân số - lao động
 • Tiến bộ khoa học kỹ thuật
 • Thị trường
 • Cơ sở hạ tầng, hạ tầng - kỹ thuật
 • Chính sách, chính sách.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 7: Suy nghĩ về bài thơ "Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh

Câu 3: Ngành dịch vụ là gì? Nêu cơ cấu, vai trò, đặc điểm và xu thế tăng trưởng của ngành dịch vụ?

Khái niệm: Ngành dịch vụ là ngành ko trực tiếp sản xuất ra của nả vật chất nhưng làm cho hàng hóa tăng thêm trị giá.

Cấu trúc: gồm 3 nhóm:

 • Kinh doanh dịch vụ: vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, ...
 • Dịch vụ tiêu dùng: bán sỉ, bán lẻ, du lịch, v.v.
 • Dịch vụ công: y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, v.v.

Vai diễn:

 • Xúc tiến tăng trưởng các ngành sản xuất vật chất.
 • Sử dụng tốt hơn nguồn lao động và tạo ra nhiều việc làm.
 • Khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên tự nhiên, các di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu khoa học kỹ thuật.

Tính năng và xu thế tăng trưởng:

 • Hiện đang tăng trưởng nhanh chóng.
 • Cơ cấu lao động ngành dịch vụ tăng nhanh.
 • Có sự chênh lệch rất lớn về cơ cấu tham gia lao động trong lĩnh vực dịch vụ giữa các nước tăng trưởng và đang tăng trưởng.

Câu 4: Nêu tình hình tăng trưởng của ngành dịch vụ trên toàn cầu.

 • Ở các nước tăng trưởng, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong GDP, trái lại ở các nước đang tăng trưởng.
 • Các siêu đô thị là trung tâm dịch vụ trong nền kinh tế toàn cầu.
 • Ở mỗi quốc gia có những thành thị chuyên về các ngành dịch vụ nhất mực.
 • Các trung tâm dịch vụ thương nghiệp tạo nên ở các thành thị.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 11: Tranh luận về giới hạn trong cuộc sống (5 bài văn mẫu)

5/5 - (440 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Địa #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Địa #lý #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6Related posts:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6 giúp các em học trò ôn tập lại lý thuyết và luyện tập các dạng bài không giống nhau để sẵn sàng cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lý lớp 6
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6
Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm của công nghiệp?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Vai trò của công nghiệp:
Vào vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
Tạo ra khối lượng của nả vật chất rất lớn.
Trang bị tư liệu sản xuất và hạ tầng kĩ thuật cho tất cả các ngành công nghiệp khác, góp phần tăng trưởng nên kinh tế, tăng lên trình độ văn minh của toàn xã hội.
Xúc tiến sự tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế khác.
Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên tự nhiên ở các vùng không giống nhau, mở rộng danh mục tài nguyên tự nhiên.
Thay đổi sự phân công lao động và giảm mức độ chênh lệch tăng trưởng giữa các vùng lãnh thổ.
Tạo điều kiện tăng lên chất lượng cuộc sống về vật chất lẫn ý thức thông qua sự tăng trưởng của khoa học kĩ thuật.
Tạo ra nhiều sản phẩn mới → tạo việc làm, mở rộng thị trường, tăng thu nhập…
.u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098:active, .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Dàn ý phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà (4 mẫu)Đặc điểm của công nghiệp
a. Sản xuất công nghiệp gồm 2 thời kỳ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6b. Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ:
Sản xuất công nghiệp ko yêu cầu ko gian rộng lớn.
Tập trung người lao động, máy móc (tư liệu sản xuất) vật liệu và thành phầm.
Trên một diện tích nhất mực có thể xây dựng nhiều xí nghiệp, thu hút nhiều lao động và tạo ra một khối lượng thành phầm lớn.
c. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra thành phầm cuối cùng.
Phân loại: Dựa vào tính chất tác động tới nhân vật lao động, chia công nghiệp thành 2 nhóm chính:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Nhóm A: công nghiệp nặng: sản xuất tư liệu sản xuất.
Nhóm B: công nghiệp nhẹ: sản xuất tư liệu tiêu dùng.
Câu 2: Nêu các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng và phân bố công nghiệp.
Các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng và phân bố công nghiệp là:
Vị trí địa lí

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Tự nhiên: lựa chọn vị trí
Kinh tế: cơ cấu ngành kinh tế
Chính trị: hình thức tổ chức lãnh thổ
Tự nhiên (là điều kiện, tiền đề để tăng trưởng công nghiệp)
Tài nguyên Khí hậu – nước Đất, rừng, biển
Kinh tế – xã hội
Dân cư – lao động
Tiến bộ khoa học kĩ thuật
Thị trường
Cơ sở hạ tầng, hạ tầng – kĩ thuật
Đường lối chính sách.
.uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0:active, .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 7: Cảm tưởng về bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân QuỳnhCâu 3: Thế nào là ngành dịch vụ? Hãy nêu cơ cấu, vai trò, đặc điểm và xu thế tăng trưởng của ngành dịch vụ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Khái niệm: Ngành dịch vụ là ngành ko trực tiếp sản xuất ra của nả vật chất nhưng làm cho hàng hóa tăng thêm trị giá.
Cơ cấu: gồm 3 nhóm:
Dịch vụ kinh doanh: vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, …
Dịch vụ tiêu dùng: các hoạt động bán sỉ, bán lẻ, du lịch,…
Dịch vụ công: y tế, giáo dục, thể dục, thể thao,…
Vai trò:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Xúc tiến các ngành sản xuất vật chất tăng trưởng.
Sử dụng tốt hơn nguồn lao động và tạo nhiều việc làm.
Khai thác tốt hơn các tài nguyên tự nhiên, các di sản văn hóa – lịch sử và các thành tựu khoa học kĩ thuật.
Đặc điểm và xu thế tăng trưởng:
Hiện nay tăng trưởng nhanh.
Cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ tăng nhanh.
Có sự tách biệt rất lớn về cơ cấu lao động tham gia trong ngành dịch vụ giữa nhóm nước tăng trưởng và đang tăng trưởng.
Câu 4: Trình diễn tình hình tăng trưởng của các ngành dịch vụ trên toàn cầu.
Ở các nước tăng trưởng, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, trái lại là các nước đang tăng trưởng.
Các thành thị cực lớn chính là trung tâm dịch vụ trong nên kinh tế toàn cầu.
Ở mỗi nước có thành thị chuyên môn hóa 1 số ngành dịch vụ.
Các trung tâm dịch vụ thương nghiệp tạo nên ở các thành thị.
.u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1:active, .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Nghị luận về giới hạn trong cuộc sống (5 mẫu)

5/5 – (440 đánh giá)

Related posts:Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 12
Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 – Luyện tập Đại số và Hình học lớp 6 kỳ 2

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Địa #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Địa #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Địa #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Địa #lý #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6Related posts:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6 giúp các em học trò ôn tập lại lý thuyết và luyện tập các dạng bài không giống nhau để sẵn sàng cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lý lớp 6
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6
Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm của công nghiệp?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Vai trò của công nghiệp:
Vào vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
Tạo ra khối lượng của nả vật chất rất lớn.
Trang bị tư liệu sản xuất và hạ tầng kĩ thuật cho tất cả các ngành công nghiệp khác, góp phần tăng trưởng nên kinh tế, tăng lên trình độ văn minh của toàn xã hội.
Xúc tiến sự tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế khác.
Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên tự nhiên ở các vùng không giống nhau, mở rộng danh mục tài nguyên tự nhiên.
Thay đổi sự phân công lao động và giảm mức độ chênh lệch tăng trưởng giữa các vùng lãnh thổ.
Tạo điều kiện tăng lên chất lượng cuộc sống về vật chất lẫn ý thức thông qua sự tăng trưởng của khoa học kĩ thuật.
Tạo ra nhiều sản phẩn mới → tạo việc làm, mở rộng thị trường, tăng thu nhập…
.u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098:active, .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5d609587704be03f1b5ab700c8eb3098:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Dàn ý phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà (4 mẫu)Đặc điểm của công nghiệp
a. Sản xuất công nghiệp gồm 2 thời kỳ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6b. Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ:
Sản xuất công nghiệp ko yêu cầu ko gian rộng lớn.
Tập trung người lao động, máy móc (tư liệu sản xuất) vật liệu và thành phầm.
Trên một diện tích nhất mực có thể xây dựng nhiều xí nghiệp, thu hút nhiều lao động và tạo ra một khối lượng thành phầm lớn.
c. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra thành phầm cuối cùng.
Phân loại: Dựa vào tính chất tác động tới nhân vật lao động, chia công nghiệp thành 2 nhóm chính:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Nhóm A: công nghiệp nặng: sản xuất tư liệu sản xuất.
Nhóm B: công nghiệp nhẹ: sản xuất tư liệu tiêu dùng.
Câu 2: Nêu các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng và phân bố công nghiệp.
Các yếu tố tác động tới sự tăng trưởng và phân bố công nghiệp là:
Vị trí địa lí

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Tự nhiên: lựa chọn vị trí
Kinh tế: cơ cấu ngành kinh tế
Chính trị: hình thức tổ chức lãnh thổ
Tự nhiên (là điều kiện, tiền đề để tăng trưởng công nghiệp)
Tài nguyên Khí hậu – nước Đất, rừng, biển
Kinh tế – xã hội
Dân cư – lao động
Tiến bộ khoa học kĩ thuật
Thị trường
Cơ sở hạ tầng, hạ tầng – kĩ thuật
Đường lối chính sách.
.uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0:active, .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf7fdb53c92adf790a61915f5fa84fdc0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 7: Cảm tưởng về bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân QuỳnhCâu 3: Thế nào là ngành dịch vụ? Hãy nêu cơ cấu, vai trò, đặc điểm và xu thế tăng trưởng của ngành dịch vụ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Khái niệm: Ngành dịch vụ là ngành ko trực tiếp sản xuất ra của nả vật chất nhưng làm cho hàng hóa tăng thêm trị giá.
Cơ cấu: gồm 3 nhóm:
Dịch vụ kinh doanh: vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, …
Dịch vụ tiêu dùng: các hoạt động bán sỉ, bán lẻ, du lịch,…
Dịch vụ công: y tế, giáo dục, thể dục, thể thao,…
Vai trò:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Xúc tiến các ngành sản xuất vật chất tăng trưởng.
Sử dụng tốt hơn nguồn lao động và tạo nhiều việc làm.
Khai thác tốt hơn các tài nguyên tự nhiên, các di sản văn hóa – lịch sử và các thành tựu khoa học kĩ thuật.
Đặc điểm và xu thế tăng trưởng:
Hiện nay tăng trưởng nhanh.
Cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ tăng nhanh.
Có sự tách biệt rất lớn về cơ cấu lao động tham gia trong ngành dịch vụ giữa nhóm nước tăng trưởng và đang tăng trưởng.
Câu 4: Trình diễn tình hình tăng trưởng của các ngành dịch vụ trên toàn cầu.
Ở các nước tăng trưởng, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, trái lại là các nước đang tăng trưởng.
Các thành thị cực lớn chính là trung tâm dịch vụ trong nên kinh tế toàn cầu.
Ở mỗi nước có thành thị chuyên môn hóa 1 số ngành dịch vụ.
Các trung tâm dịch vụ thương nghiệp tạo nên ở các thành thị.
.u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1:active, .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6d6f553b914df895d3192cc9e5d719f1:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Nghị luận về giới hạn trong cuộc sống (5 mẫu)

5/5 – (440 đánh giá)

Related posts:Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 12
Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 – Luyện tập Đại số và Hình học lớp 6 kỳ 2

Phân mục: Giáo dục
#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Địa #lý #lớp

Xem thêm:  Trắc nghiệm Hóa học đại cương – Phần vô cơ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button