Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Bạn đang xem:
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Đề cương giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 tổng hợp những kiến ​​thức cơ bản, trọng tâm trong chương trình Hóa học lớp 9, giúp các em ôn tập thật tốt kiến ​​thức, sẵn sàng cho kì thi học kì 2 sắp tới. để đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng xem qua thông tin cụ thể bên dưới:

Đề cương học kì 2 lớp 9 môn Toán.

Đề cương giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9.

Đề cương học kì 2 lớp 9 môn Hóa học.

Thuyết lí

Câu hỏi 1: Viết công thức cấu tạo và nêu tính chất hóa học của metan4), etylen (C2H4), axetilen (C2H2) và benzen (C6H6)

CHỈ CÓ4

2H4

2H2

Đặc điểm cấu trúc

Có 4 liên kết đơn

Có 1 liên kết đôi, trong liên kết đôi có 1 liên kết yếu dễ bị bẻ gãy trong các phản ứng hóa học.

Có 1 liên kết ba, trong liên kết ba có 2 liên kết yếu dễ bị bẻ gãy trong các phản ứng hóa học

Phản ứng đặc trưng

Phản ứng thay thế bằng clo

Phản ứng cùng với dd brom

Phản ứng cùng với dd brom

Phương trình

CHỈ CÓ4 + Cl2 ® CHỈ3Cl + HCl

2H4 + Br2 ® C2H4Br2

2H2 + 2 tỷ2 ® C2H4Br4

Câu 2: Viết công thức cấu tạo và nêu tính chất hóa học của rượu etylic (C2H5OH)

Công thức cấu tạo: C2H5OH trong công thức rượu có nhóm -OH tạo cho rượu có tính chất đặc trưng.

– Phản ứng với oxi (phản ứng cháy)

2H6O + 3O2 2CO2+ 3 GIỜ2O

– Tác dụng với Na

2H5OH + Na → C2H5ONa + 1 / 2H2

– Phản ứng với axit axetic.

Câu hỏi 3: Viết công thức cấu tạo và nêu tính chất hóa học của axit axetic3COOH)

Công thức cấu tạo: ONLY3COOH trong công thức axit axetic có một nhóm -COOH. Nhóm này làm cho phân tử có tính axit

– Làm đỏ quỳ tím.

– Phản ứng với kim loại trước hiđro

2 CHỈ3COOH + Zn (CHỈ CÓ3COO)2Zn + NGHE2

– Phản ứng với oxit bazơ

2 CHỈ3COOH + CuO (CHỈ CÓ3COO)2Cu + HO2O

– Phản ứng với bazơ

CHỈ CÓ3COOH + NaOH CHỈ CÓ3COONa + GIA ĐÌNH2O

– Phản ứng với muối (phản ứng trao đổi)

2 CHỈ3COOH + Na2CO3 2 CHỈ3COONa + GIA ĐÌNH2O + CO2

– Tác dụng với rượu etylic.

CHỈ CÓ3COOH + C2H5OH CHỈ CÓ3COOC2H5 + BẠN BÈ2O

Câu hỏi 4: Viết các phản ứng thủy phân của các chất phệ?

Trong môi trường axit

(RCOO)33H5 + 3 GIỜ2O 3RCOOH + C3H5(OH)3

Trong môi trường kiềm

(RCOO)33H5 + 3NaOH 3RCOONa + CŨ3H5(OH)3

Câu hỏi 5: Nêu tính chất hóa học của glucozơ.

– Phản ứng oxy hóa (tráng gương)

6Hthứ mười haiO6 + Ag2O 6Hthứ mười haiO7 + 2Ag

– Phản ứng lên men rượu

6Hthứ mười haiO6 → 2C2H5OH + 2CO2

Tập thể dục

Bài 1: Hợp chất X có% khối lượng của cacbon, hiđro và oxi tuần tự bằng 81,08%, 8,1%, còn lại là oxi. Tìm CTPT của X biết MÃX = 148g / mol

Bài 2: Hợp chất X có% khối lượng của cacbon và hiđro tuần tự là: 88,235%, 11,765%, cho rằng khối lượng riêng của X so với ko khí gần bằng 4,69. Tìm CTPT của X

bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,3g chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44g khí CO2 và 0,18 g H2O. Thể tích hơi của 0,3 g chất A bằng thể tích của 0,16 g chất O. khí ga2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT của A

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 g chất hữu cơ A, thu được 4,4 g CO2 và 1,8 g H2O

a) Xác định GN của chất A

b) Xác định thành phần hóa học của chất A biết rằng nếu làm bay hơi 1,1 g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,4 g khí O.2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 4,1 g chất hữu cơ A thu được 2,65 g Na2CO31,35 g H2O và 1,68 lít CO2 (dktc). Xác định GN của chất A

Bài 6: Tìm CTPT của mỗi chất trong mỗi trường hợp sau:

một. Đốt 0,6g chất hữu cơ A thu được 0,88g CO2 và 0,36g H2O và

b. Đốt cháy 7g chất hữu cơ B thu được 11,2 lít CO.2 (đkc) và 9g H2O. Khối lượng riêng của B ở dc là 1,25g / l

c. Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ C thu được 33,85g CO2 và 6,94g HO2O. Tỉ khối hơi của C đối với ko khí là 2,69. CÔ:2H4O2; CŨ2H4; CŨ6H6

Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn m (g) một hiđrocacbon A thu được 2,24 lít CO.2 (địa chỉ) và 3,6g H2Ô.

một. Tính m và% khối lượng các nguyên tố trong A?

b. Xác định CTN; CTPT của A biết

CÔ: 1,6g; 75%; 25%; CHỈ CÓ4

Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,9g một chất hữu cơ có thành phần các nguyên tố C, H, O, người ta thu được 1,32g CO2 và 0,54g H2O. Phân tử khối của chất đó là 180đvC. Xác định CTPT của chất hữu cơ trên? CÔ:6Hthứ mười haiO6

Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 5,2g hợp chất hữu cơ A rồi cho thành phầm đi qua H. tới lượt bình2VÌ THẾ4 đồng lúc đó khối lượng bình tăng 1,8g và cho qua bình đựng nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa. Xác định CTPT của A đã biết CÔ:3H4O4

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn một lượng Hiđrocacbon A rồi cho toàn thể thành phầm cháy qua bình đựng H. tới lượt2VÌ THẾ4 đồng rồi qua bình thứ hai đựng nước vôi trong dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình thứ nhất tăng 0,36g và bình thứ hai có 2g kết tủa trắng.

một. Tính% khối lượng các nguyên tố trong A?

b. Xác định CTN và CTPT của A dA cho trước/ KK = 0,965?

c. Nếu ta thay đổi trật tự của hai bình trên thì khối lượng mỗi bình sau thí nghiệm tăng lên là bao nhiêu?

CÔ: 85,71%; 14,29%; CŨ2H4; tăng 1,24g và ko đổi

5/5 – (764 phiếu bầu)

Xem thêm: Toán 6 Luyện tập chung trang 75 – Giải Toán lớp 6 trang 75 – Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

xem thêm thông tin chi tiết về
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Hình Ảnh về:
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Video về:
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Wiki về
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9


Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9 -

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Đề cương giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 tổng hợp những kiến ​​thức cơ bản, trọng tâm trong chương trình Hóa học lớp 9, giúp các em ôn tập thật tốt kiến ​​thức, sẵn sàng cho kì thi học kì 2 sắp tới. để đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng xem qua thông tin cụ thể bên dưới:

Đề cương học kì 2 lớp 9 môn Toán.

Đề cương giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9.

Đề cương học kì 2 lớp 9 môn Hóa học.

Thuyết lí

Câu hỏi 1: Viết công thức cấu tạo và nêu tính chất hóa học của metan4), etylen (C2H4), axetilen (C2H2) và benzen (C6H6)

CHỈ CÓ4

2H4

2H2

Đặc điểm cấu trúc

Có 4 liên kết đơn

Có 1 liên kết đôi, trong liên kết đôi có 1 liên kết yếu dễ bị bẻ gãy trong các phản ứng hóa học.

Có 1 liên kết ba, trong liên kết ba có 2 liên kết yếu dễ bị bẻ gãy trong các phản ứng hóa học

Phản ứng đặc trưng

Phản ứng thay thế bằng clo

Phản ứng cùng với dd brom

Phản ứng cùng với dd brom

Phương trình

CHỈ CÓ4 + Cl2 ® CHỈ3Cl + HCl

2H4 + Br2 ® C2H4Br2

2H2 + 2 tỷ2 ® C2H4Br4

Câu 2: Viết công thức cấu tạo và nêu tính chất hóa học của rượu etylic (C2H5OH)

Công thức cấu tạo: C2H5OH trong công thức rượu có nhóm -OH tạo cho rượu có tính chất đặc trưng.

- Phản ứng với oxi (phản ứng cháy)

2H6O + 3O2 2CO2+ 3 GIỜ2O

- Tác dụng với Na

2H5OH + Na → C2H5ONa + 1 / 2H2

- Phản ứng với axit axetic.

Câu hỏi 3: Viết công thức cấu tạo và nêu tính chất hóa học của axit axetic3COOH)

Công thức cấu tạo: ONLY3COOH trong công thức axit axetic có một nhóm -COOH. Nhóm này làm cho phân tử có tính axit

- Làm đỏ quỳ tím.

- Phản ứng với kim loại trước hiđro

2 CHỈ3COOH + Zn (CHỈ CÓ3COO)2Zn + NGHE2

- Phản ứng với oxit bazơ

2 CHỈ3COOH + CuO (CHỈ CÓ3COO)2Cu + HO2O

- Phản ứng với bazơ

CHỈ CÓ3COOH + NaOH CHỈ CÓ3COONa + GIA ĐÌNH2O

- Phản ứng với muối (phản ứng trao đổi)

2 CHỈ3COOH + Na2CO3 2 CHỈ3COONa + GIA ĐÌNH2O + CO2

- Tác dụng với rượu etylic.

CHỈ CÓ3COOH + C2H5OH CHỈ CÓ3COOC2H5 + BẠN BÈ2O

Câu hỏi 4: Viết các phản ứng thủy phân của các chất phệ?

Trong môi trường axit

(RCOO)33H5 + 3 GIỜ2O 3RCOOH + C3H5(OH)3

Trong môi trường kiềm

(RCOO)33H5 + 3NaOH 3RCOONa + CŨ3H5(OH)3

Câu hỏi 5: Nêu tính chất hóa học của glucozơ.

- Phản ứng oxy hóa (tráng gương)

6Hthứ mười haiO6 + Ag2O 6Hthứ mười haiO7 + 2Ag

- Phản ứng lên men rượu

6Hthứ mười haiO6 → 2C2H5OH + 2CO2

Tập thể dục

Bài 1: Hợp chất X có% khối lượng của cacbon, hiđro và oxi tuần tự bằng 81,08%, 8,1%, còn lại là oxi. Tìm CTPT của X biết MÃX = 148g / mol

Bài 2: Hợp chất X có% khối lượng của cacbon và hiđro tuần tự là: 88,235%, 11,765%, cho rằng khối lượng riêng của X so với ko khí gần bằng 4,69. Tìm CTPT của X

bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,3g chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44g khí CO2 và 0,18 g H2O. Thể tích hơi của 0,3 g chất A bằng thể tích của 0,16 g chất O. khí ga2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT của A

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 g chất hữu cơ A, thu được 4,4 g CO2 và 1,8 g H2O

a) Xác định GN của chất A

b) Xác định thành phần hóa học của chất A biết rằng nếu làm bay hơi 1,1 g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,4 g khí O.2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 4,1 g chất hữu cơ A thu được 2,65 g Na2CO31,35 g H2O và 1,68 lít CO2 (dktc). Xác định GN của chất A

Bài 6: Tìm CTPT của mỗi chất trong mỗi trường hợp sau:

một. Đốt 0,6g chất hữu cơ A thu được 0,88g CO2 và 0,36g H2O và

b. Đốt cháy 7g chất hữu cơ B thu được 11,2 lít CO.2 (đkc) và 9g H2O. Khối lượng riêng của B ở dc là 1,25g / l

c. Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ C thu được 33,85g CO2 và 6,94g HO2O. Tỉ khối hơi của C đối với ko khí là 2,69. CÔ:2H4O2; CŨ2H4; CŨ6H6

Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn m (g) một hiđrocacbon A thu được 2,24 lít CO.2 (địa chỉ) và 3,6g H2Ô.

một. Tính m và% khối lượng các nguyên tố trong A?

b. Xác định CTN; CTPT của A biết

CÔ: 1,6g; 75%; 25%; CHỈ CÓ4

Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,9g một chất hữu cơ có thành phần các nguyên tố C, H, O, người ta thu được 1,32g CO2 và 0,54g H2O. Phân tử khối của chất đó là 180đvC. Xác định CTPT của chất hữu cơ trên? CÔ:6Hthứ mười haiO6

Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 5,2g hợp chất hữu cơ A rồi cho thành phầm đi qua H. tới lượt bình2VÌ THẾ4 đồng lúc đó khối lượng bình tăng 1,8g và cho qua bình đựng nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa. Xác định CTPT của A đã biết CÔ:3H4O4

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn một lượng Hiđrocacbon A rồi cho toàn thể thành phầm cháy qua bình đựng H. tới lượt2VÌ THẾ4 đồng rồi qua bình thứ hai đựng nước vôi trong dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình thứ nhất tăng 0,36g và bình thứ hai có 2g kết tủa trắng.

một. Tính% khối lượng các nguyên tố trong A?

b. Xác định CTN và CTPT của A dA cho trước/ KK = 0,965?

c. Nếu ta thay đổi trật tự của hai bình trên thì khối lượng mỗi bình sau thí nghiệm tăng lên là bao nhiêu?

CÔ: 85,71%; 14,29%; CŨ2H4; tăng 1,24g và ko đổi

5/5 - (764 phiếu bầu)

Xem thêm: Toán 6 Luyện tập chung trang 75 - Giải Toán lớp 6 trang 75 - Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

[rule_{ruleNumber}]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Hóa #học #lớp

[rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Hóa #học #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9Lý thuyếtRelated posts:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9 tổng hợp lại những tri thức cơ bản, trọng tâm trong chương trình Hóa học lớp 9, để các em ôn tập thật tốt tri thức, sẵn sàng cho bài thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 9
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9
Lý thuyết
Câu 1: Viết cấu tạo và nêu tính chất hóa học của metan (CH4), etilen (C2H4), axetilen (C2H2) và ben zen (C6H6)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

CH4

C2H4

C2H2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đặc điểm cấu tạo

Có 4 liên kết đơn

Có 1 liên kết đôi, trong liên kết đôi có 1 liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Có 1 liên kết ba, trong liên kết ba có 2 liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học

Phản ứng đặc trưng

Phản ứng thế với clo

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Phản ứng cùng với dd brom

Phản ứng cùng với dd brom

Phương trình

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

CH4 + Cl2 ® CH3Cl + HCl

C2H4 + Br2 ® C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 ® C2H4Br4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Câu 2: Viết cấu tạo và nêu tính chất hóa học của rượu etylic (C2H5OH)
Công thức cấu tạo: C2H5OH trong công thức rượu có nhóm -OH làm cho rượu có tính chất đặc trưng.
– Tác dụng với oxi (phản ứng cháy)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

C2H6O + 3O2→ 2CO2+ 3H2O
– Tác dụng với Na
C2H5OH+ Na → C2H5ONa + 1/2H2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

– Tác dụng với axit axetic.
Câu 3: Viết cấu tạo và nêu tính chất hóa học của axit axetic (CH3COOH)
Công thức cấu tạo: CH3COOH trong công thức axit axetic có nhóm -COOH. Nhóm này làm cho phân tử có tính axit

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

– Làm quì tím hóa đỏ.
– Tác dụng với kim loại trước hiđro
2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn+ H2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

– Tác dụng với oxit bazơ
2CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O
– Tác dụng với bazơ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

CH3COOH + NaOH → CH3COONa+ H2O
– Tác dụng với muối (phản ứng trao đổi)
2CH3COOH + Na2CO3→ 2CH3COONa + H2O + CO2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

– Tác dụng với rượu etyliC.
CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
Câu 4: Viết phản ứng thủy phân chất phệ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Trong môi trường axit
(RCOO)3C3H5 + 3H2O → 3RCOOH + C3H5(OH)3
Trong môi trường kiềm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3
Câu 5: Nêu tính chất hóa học của glucozơ.
– Phản ứng oxi hóa (tráng gương)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag
– Phản ứng lên men rượu
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài tập
Bài 1: Hợp chất X có % khối lượng cacbon, hidro và oxi tuần tự bằng 81,08%, 8,1% và còn lại là oxi. Tìm CTPT của X biết MX = 148g/mol
Bài 2: Hợp chất X có % khối lượng cacbon, hidro tuần tự là: 88,235%, 11,765%, biết tỉ khối của X so với ko khí gần bằng 4,69. Tìm CTPT của X

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C,H,O) thu được 0,44 gam khí CO2 và 0,18 g H2O. Thể tích hơi của 0,3 g chất A bằng thể tích của 0,16 g khí O2 (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). Xác định CTPT của A
Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 g chất hữu cơ A, được 4,4 g CO2 và 1,8 g H2O
a) Xác định CTĐGN của chất A

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

b) Xác định CTPT chất A biết rằng nếu làm bay hơi 1,1 g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,4 g khí O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 4,1 g chất hữu cơ A được 2,65 g Na2CO3, 1,35 g H2O và 1,68 lít CO2 (đktc). Xác định CTĐGN của chất A
Bài 6: Tìm CTPT của mỗi chất trong từng trường hợp sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

a. Đốt cháy 0,6g chất hữu cơ A thì thu được 0,88g CO2 và 0,36g H2O và
b. Đốt cháy 7g chất hữu cơ B thì thu được 11,2 lít CO2 (đkc) và 9g H2O. Khối lượng riêng của B ở đkc là 1,25g/l
c. Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ C thu được 33,85g CO2 và 6,94g H2O. Tỷ khối hơi của C so với ko khí là 2,69. ĐS: C2H4O2; C2H4; C6H6

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn m(g) một Hydrocacbon A thì thu được 2,24 lít CO2 (đkc) và 3,6g H2O.
a. Tính m và % khối lượng các nguyên tố trong A?
b. Xác định CTN; CTPT của A biết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

ĐS: 1,6g; 75%; 25%; CH4
Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,9g một chất hữu cơ có thành phần gồm các nguyên tố C, H, O người ta thu được 1,32g CO2 và 0,54g H2O. Khối lượng phân tử chất đó là 180đvC. Hãy xác định CTPT của chất hữu cơ nói trên? ĐS: C6H12O6
Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 5,2g hợp chất hữu cơ A rồi cho thành phầm tuần tự qua bình H2SO4 đđ thì khối lượng bình tăng 1,8g và qua bình đựng nước vôi trong dư thì có 15g kết tủa. Xác định CTPT của A biết ĐS: C3H4O4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn một lượng Hydrocacbon A rồi cho toàn thể thành phầm tuần tự qua bình một đựng H2SO4 đđ rồi qua bình hai đựng nước vôi trong dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình một tăng 0,36g và bình hai có 2g kết tủa trắng.
a. Tính % khối lượng các nguyên tố trong A?
b. Xác định CTN và CTPT của A biết dA/KK = 0,965?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

c. Nếu ta thay đổi trật tự hai bình trên thì độ tăng khối lượng mỗi bình ra sao sau thí nghiệm?
ĐS: 85,71%; 14,29%; C2H4; tăng 1,24g và ko đổi

5/5 – (764 đánh giá)

Related posts:Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12
Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 9
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

.u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34:active, .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Toán 6 Luyện tập chung trang 75 – Giải Toán lớp 6 trang 75 – Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Hóa #học #lớp

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Hóa #học #lớp

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Hóa #học #lớp

[rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Hóa #học #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9Lý thuyếtRelated posts:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9 tổng hợp lại những tri thức cơ bản, trọng tâm trong chương trình Hóa học lớp 9, để các em ôn tập thật tốt tri thức, sẵn sàng cho bài thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 9
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9
Lý thuyết
Câu 1: Viết cấu tạo và nêu tính chất hóa học của metan (CH4), etilen (C2H4), axetilen (C2H2) và ben zen (C6H6)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

CH4

C2H4

C2H2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đặc điểm cấu tạo

Có 4 liên kết đơn

Có 1 liên kết đôi, trong liên kết đôi có 1 liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Có 1 liên kết ba, trong liên kết ba có 2 liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học

Phản ứng đặc trưng

Phản ứng thế với clo

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Phản ứng cùng với dd brom

Phản ứng cùng với dd brom

Phương trình

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

CH4 + Cl2 ® CH3Cl + HCl

C2H4 + Br2 ® C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 ® C2H4Br4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Câu 2: Viết cấu tạo và nêu tính chất hóa học của rượu etylic (C2H5OH)
Công thức cấu tạo: C2H5OH trong công thức rượu có nhóm -OH làm cho rượu có tính chất đặc trưng.
– Tác dụng với oxi (phản ứng cháy)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

C2H6O + 3O2→ 2CO2+ 3H2O
– Tác dụng với Na
C2H5OH+ Na → C2H5ONa + 1/2H2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

– Tác dụng với axit axetic.
Câu 3: Viết cấu tạo và nêu tính chất hóa học của axit axetic (CH3COOH)
Công thức cấu tạo: CH3COOH trong công thức axit axetic có nhóm -COOH. Nhóm này làm cho phân tử có tính axit

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

– Làm quì tím hóa đỏ.
– Tác dụng với kim loại trước hiđro
2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn+ H2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

– Tác dụng với oxit bazơ
2CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O
– Tác dụng với bazơ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

CH3COOH + NaOH → CH3COONa+ H2O
– Tác dụng với muối (phản ứng trao đổi)
2CH3COOH + Na2CO3→ 2CH3COONa + H2O + CO2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

– Tác dụng với rượu etyliC.
CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
Câu 4: Viết phản ứng thủy phân chất phệ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Trong môi trường axit
(RCOO)3C3H5 + 3H2O → 3RCOOH + C3H5(OH)3
Trong môi trường kiềm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3
Câu 5: Nêu tính chất hóa học của glucozơ.
– Phản ứng oxi hóa (tráng gương)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag
– Phản ứng lên men rượu
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài tập
Bài 1: Hợp chất X có % khối lượng cacbon, hidro và oxi tuần tự bằng 81,08%, 8,1% và còn lại là oxi. Tìm CTPT của X biết MX = 148g/mol
Bài 2: Hợp chất X có % khối lượng cacbon, hidro tuần tự là: 88,235%, 11,765%, biết tỉ khối của X so với ko khí gần bằng 4,69. Tìm CTPT của X

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C,H,O) thu được 0,44 gam khí CO2 và 0,18 g H2O. Thể tích hơi của 0,3 g chất A bằng thể tích của 0,16 g khí O2 (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). Xác định CTPT của A
Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 g chất hữu cơ A, được 4,4 g CO2 và 1,8 g H2O
a) Xác định CTĐGN của chất A

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

b) Xác định CTPT chất A biết rằng nếu làm bay hơi 1,1 g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,4 g khí O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 4,1 g chất hữu cơ A được 2,65 g Na2CO3, 1,35 g H2O và 1,68 lít CO2 (đktc). Xác định CTĐGN của chất A
Bài 6: Tìm CTPT của mỗi chất trong từng trường hợp sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

a. Đốt cháy 0,6g chất hữu cơ A thì thu được 0,88g CO2 và 0,36g H2O và
b. Đốt cháy 7g chất hữu cơ B thì thu được 11,2 lít CO2 (đkc) và 9g H2O. Khối lượng riêng của B ở đkc là 1,25g/l
c. Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ C thu được 33,85g CO2 và 6,94g H2O. Tỷ khối hơi của C so với ko khí là 2,69. ĐS: C2H4O2; C2H4; C6H6

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn m(g) một Hydrocacbon A thì thu được 2,24 lít CO2 (đkc) và 3,6g H2O.
a. Tính m và % khối lượng các nguyên tố trong A?
b. Xác định CTN; CTPT của A biết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

ĐS: 1,6g; 75%; 25%; CH4
Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,9g một chất hữu cơ có thành phần gồm các nguyên tố C, H, O người ta thu được 1,32g CO2 và 0,54g H2O. Khối lượng phân tử chất đó là 180đvC. Hãy xác định CTPT của chất hữu cơ nói trên? ĐS: C6H12O6
Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 5,2g hợp chất hữu cơ A rồi cho thành phầm tuần tự qua bình H2SO4 đđ thì khối lượng bình tăng 1,8g và qua bình đựng nước vôi trong dư thì có 15g kết tủa. Xác định CTPT của A biết ĐS: C3H4O4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn một lượng Hydrocacbon A rồi cho toàn thể thành phầm tuần tự qua bình một đựng H2SO4 đđ rồi qua bình hai đựng nước vôi trong dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình một tăng 0,36g và bình hai có 2g kết tủa trắng.
a. Tính % khối lượng các nguyên tố trong A?
b. Xác định CTN và CTPT của A biết dA/KK = 0,965?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

c. Nếu ta thay đổi trật tự hai bình trên thì độ tăng khối lượng mỗi bình ra sao sau thí nghiệm?
ĐS: 85,71%; 14,29%; C2H4; tăng 1,24g và ko đổi

5/5 – (764 đánh giá)

Related posts:Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12
Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 9
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

.u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34:active, .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5549b286dea63bf5023b0668fbdd7f34:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Toán 6 Luyện tập chung trang 75 – Giải Toán lớp 6 trang 75 – Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân mục: Giáo dục
#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Hóa #học #lớp

Xem thêm:  Doravmon là gì? – THCS Long An

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button