Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 – 12 đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải

Bạn đang xem:
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 – 12 đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 gồm 12 câu hỏi có lời giải cụ thể, giúp các em học trò lớp 3 ôn tập tốt kiến ​​thức môn Toán, đạt kết quả cao lúc làm bài thi môn Toán. Mời các bạn cùng xem qua thông tin cụ thể bên dưới:

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 3 |

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 4.

Bộ tài liệu ôn thi lớp 3 môn toán có lời giải

Chủ đề 1

Bài 1: Tính toán nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + ……. + 75.

bài 3: Tìm thấy:

2752 – x: 5 = 2604 1876: x = 5 (d 1)

x: 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81

Bài 4: Một shop có 1245 chiếc áo sơ mi. Ngày trước nhất shop bán

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số áo choàng. Ngày thứ hai shop bán

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
những chiếc áo sơ mi còn lại. Hỏi sau hai ngày bán còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 5: Hồng hỏi Cúc: “Chiều chưa?”. Bà Cúc trả lời: “Thời kì từ 12 giờ trưa tới nay bằng thời kì từ nay tới nửa đêm (tức 12 giờ đêm nay)”. Hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Đáp án cho phần ôn tập số 2

Bài 1: Tính toán nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + ……. + 75.

Dung dịch

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + ……. + 75 với tất cả các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Đoạn văn suy nghĩ về câu nói Tri thức là sức mạnh (4 Bài văn mẫu)

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + ( 35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

bài 3: Tìm thấy:

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

Năm 1876: x = 5 (d 1)

x = (1876 – 1): 5

x = 1875: 5

x = 375

: 7 = 5 (d 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 4: Một shop có 1245 chiếc áo sơ mi. Ngày trước nhất shop bán

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số áo choàng. Ngày thứ hai shop bán

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
những chiếc áo sơ mi còn lại. Hỏi sau hai ngày bán còn lại bao nhiêu cái áo?

Dung dịch

Số áo ngày thứ nhất bán được là:

1245: 3 = 415 (áo sơ mi)

Số áo còn lại của shop sau ngày thứ nhất là:

1245 – 415 = 830 (áo)

Ngày thứ hai shop bán được số áo là:

830: 5 = 166 (áo sơ mi)

Còn lại shop có số áo:

830 – 166 = 664 (áo)

Câu trả lời: 664 áo sơ mi

Bài 5: Hồng hỏi Cúc: “Chiều chưa?”. Bà Cúc trả lời: “Thời kì từ 12 giờ trưa tới nay bằng thời kì từ nay tới nửa đêm (tức 12 giờ đêm nay)”. Hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Dung dịch

Từ 12 giờ trưa tới 12 giờ đêm có 12 giờ

Chúng tôi có một sơ đồ:

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |

Từ 12 giờ trưa tới nay, số lần trôi qua là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Hiện thời là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Trả lời: 3 giờ chiều

Chủ đề số 3

Bài 1: Tính biểu thức sau theo cách thuận tiện nhất:

Xem thêm: Khoa học lớp 4 bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão

một. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính trị giá biểu thức:

một. 63: 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm vào thừa số thứ hai 5 đơn vị thì được tích mới là 860.

Bài 4: Một đội người lao động sửa đường ngày đầu đã sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày thứ nhất 24m, ngày thứ ba ít hơn đội sửa được 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: Hoa có 72 viên bi xanh và đỏ. Bạn của Hoa quan tâm

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số viên bi xanh bằng

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số viên bi đỏ. Hoa có bao nhiêu viên bi đỏ? Có bao nhiêu viên bi xanh?

Câu trả lời cho các câu hỏi ôn tập

Bài 1: Tính biểu thức sau theo cách thuận tiện nhất:

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

= 3 x 30

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính trị giá biểu thức:

một. 63: 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

= 63: 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm vào thừa số thứ hai 5 đơn vị thì được tích mới là 860.

Dung dịch

Nếu thêm vào thừa số thứ hai 5 đơn vị thì tích tăng gấp 5 lần thừa số thứ nhất.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Bài văn xã hội về lẽ sống có ích (Dàn ý & Văn mẫu 6)

5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số thứ nhất là: 215: 5 = 43

Trả lời: 43

Bài 4: Một đội người lao động sửa đường ngày đầu đã sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày thứ nhất 24m và ngày thứ ba ít hơn đội sửa được 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Dung dịch

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |

Ngày thứ hai sửa được số m đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ ba sửa được số m đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Trong ba ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: Hoa có 72 viên bi xanh và đỏ. Bạn của Hoa quan tâm

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số viên bi xanh bằng

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số viên bi đỏ. Hoa có bao nhiêu viên bi đỏ? Có bao nhiêu viên bi xanh?

Dung dịch

Chúng tôi có sơ đồ sau:

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |

72 viên bi tương ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)

1 miếng có số viên bi là: 72: 8 = 9 (viên bi)

Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên bi)

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên bi)

Đáp số: Viên bi xanh: 45 viên bi

Bi đỏ: 27 bi

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo toàn thể đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

5/5 – (770 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 – 12 đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 – 12 đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải

Hình Ảnh về:
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 – 12 đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải

Video về:
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 – 12 đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải

Wiki về
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 – 12 đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải


Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 – 12 đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải -

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 gồm 12 câu hỏi có lời giải cụ thể, giúp các em học trò lớp 3 ôn tập tốt kiến ​​thức môn Toán, đạt kết quả cao lúc làm bài thi môn Toán. Mời các bạn cùng xem qua thông tin cụ thể bên dưới:

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 3 |

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 4.

Bộ tài liệu ôn thi lớp 3 môn toán có lời giải

Chủ đề 1

Bài 1: Tính toán nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + ……. + 75.

bài 3: Tìm thấy:

2752 - x: 5 = 2604 1876: x = 5 (d 1)

x: 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81

Bài 4: Một shop có 1245 chiếc áo sơ mi. Ngày trước nhất shop bán

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số áo choàng. Ngày thứ hai shop bán

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
những chiếc áo sơ mi còn lại. Hỏi sau hai ngày bán còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 5: Hồng hỏi Cúc: "Chiều chưa?". Bà Cúc trả lời: “Thời kì từ 12 giờ trưa tới nay bằng thời kì từ nay tới nửa đêm (tức 12 giờ đêm nay)”. Hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Đáp án cho phần ôn tập số 2

Bài 1: Tính toán nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + ……. + 75.

Dung dịch

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + ……. + 75 với tất cả các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Đoạn văn suy nghĩ về câu nói Tri thức là sức mạnh (4 Bài văn mẫu)

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + ( 35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

bài 3: Tìm thấy:

2752 - x: 5 = 2604

2752 - (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 - 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

Năm 1876: x = 5 (d 1)

x = (1876 - 1): 5

x = 1875: 5

x = 375

: 7 = 5 (d 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 - 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 4: Một shop có 1245 chiếc áo sơ mi. Ngày trước nhất shop bán

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số áo choàng. Ngày thứ hai shop bán

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
những chiếc áo sơ mi còn lại. Hỏi sau hai ngày bán còn lại bao nhiêu cái áo?

Dung dịch

Số áo ngày thứ nhất bán được là:

1245: 3 = 415 (áo sơ mi)

Số áo còn lại của shop sau ngày thứ nhất là:

1245 - 415 = 830 (áo)

Ngày thứ hai shop bán được số áo là:

830: 5 = 166 (áo sơ mi)

Còn lại shop có số áo:

830 - 166 = 664 (áo)

Câu trả lời: 664 áo sơ mi

Bài 5: Hồng hỏi Cúc: "Chiều chưa?". Bà Cúc trả lời: “Thời kì từ 12 giờ trưa tới nay bằng thời kì từ nay tới nửa đêm (tức 12 giờ đêm nay)”. Hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Dung dịch

Từ 12 giờ trưa tới 12 giờ đêm có 12 giờ

Chúng tôi có một sơ đồ:

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |

Từ 12 giờ trưa tới nay, số lần trôi qua là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Hiện thời là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Trả lời: 3 giờ chiều

Chủ đề số 3

Bài 1: Tính biểu thức sau theo cách thuận tiện nhất:

Xem thêm: Khoa học lớp 4 bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão

một. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính trị giá biểu thức:

một. 63: 7 + 24 x 2 - (81 - 72)

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm vào thừa số thứ hai 5 đơn vị thì được tích mới là 860.

Bài 4: Một đội người lao động sửa đường ngày đầu đã sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày thứ nhất 24m, ngày thứ ba ít hơn đội sửa được 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: Hoa có 72 viên bi xanh và đỏ. Bạn của Hoa quan tâm

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số viên bi xanh bằng

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số viên bi đỏ. Hoa có bao nhiêu viên bi đỏ? Có bao nhiêu viên bi xanh?

Câu trả lời cho các câu hỏi ôn tập

Bài 1: Tính biểu thức sau theo cách thuận tiện nhất:

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

= 3 x 30

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính trị giá biểu thức:

một. 63: 7 + 24 x 2 - (81 - 72)

= 63: 7 + 24 x 2 - 9

= 9 + 24 x 2 - 9

= 9 + 48 - 9

= 48

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm vào thừa số thứ hai 5 đơn vị thì được tích mới là 860.

Dung dịch

Nếu thêm vào thừa số thứ hai 5 đơn vị thì tích tăng gấp 5 lần thừa số thứ nhất.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Bài văn xã hội về lẽ sống có ích (Dàn ý & Văn mẫu 6)

5 lần thừa số thứ nhất là: 860 - 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số thứ nhất là: 215: 5 = 43

Trả lời: 43

Bài 4: Một đội người lao động sửa đường ngày đầu đã sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày thứ nhất 24m và ngày thứ ba ít hơn đội sửa được 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Dung dịch

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |

Ngày thứ hai sửa được số m đường là:

537 - 24 = 513 (m)

Ngày thứ ba sửa được số m đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Trong ba ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: Hoa có 72 viên bi xanh và đỏ. Bạn của Hoa quan tâm

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số viên bi xanh bằng

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
số viên bi đỏ. Hoa có bao nhiêu viên bi đỏ? Có bao nhiêu viên bi xanh?

Dung dịch

Chúng tôi có sơ đồ sau:

Đề cương ôn tập toán lớp 3 |
Đề cương ôn tập toán lớp 3 |

72 viên bi tương ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)

1 miếng có số viên bi là: 72: 8 = 9 (viên bi)

Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên bi)

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên bi)

Đáp số: Viên bi xanh: 45 viên bi

Bi đỏ: 27 bi

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo toàn thể đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

5/5 - (770 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Đề #cương #ôn #tập #môn #Toán #lớp #đề #ôn #thi #môn #Toán #lớp #có #lời #giải

[rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #môn #Toán #lớp #đề #ôn #thi #môn #Toán #lớp #có #lời #giải

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giảiĐề số 1Đáp án đề ôn tập số 2Đề số 3Đáp án đề ôn tập sốRelated posts:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 gồm 12 đề có lời giải cụ thể, giúp các em học trò lớp 3 ôn tập thật tốt tri thức Toán học của mình, để đạt kết quả cao lúc làm bài thi môn Toán. Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bộ đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải
Đề số 1
Bài 1: Tính nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5
Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 3: Tìm:
2752 – x : 5 = 2604 1876 : x = 5 (d 1)
x : 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 4: Một shop có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất shop bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3số áo. Ngày thứ hai shop bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?
Bài 5: Hồng hỏi Cúc: “Hiện thời là mầy giờ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời kì từ lúc 12 giờ trưa tới hiện giờ bằng thời kì từ hiện giờ tới nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.
Đáp án đề ôn tập số 2
Bài 1: Tính nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
= 24 x (5 + 3 + 2)
= 24 x 10

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 240
* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5
= 217 x (45 + 50 + 5)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 217 x 100
= 21 700
Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải
Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với đầy đủ các số hạng như sau:
= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

.ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628:active, .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn suy nghĩ về câu nói Tri thức là sức mạnh (4 Mẫu)= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39
= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39
= 78 x 9 + 39

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 702 + 39
741
Bài 3: Tìm:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

2752 – x: 5 = 2604
2752 – (x: 5) = 2604
x: 5 = 2752 – 2604

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

x: 5 = 148
x = 148 x 5
x = 740

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

1876 : x = 5 (d 1)
x = (1876 – 1) : 5
x = 1875 : 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

x = 375

: 7 = 5 (d 2)
x = 5 x 7 + 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

x = 35 + 2
x = 37

x 8 + 25 = 81

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

( x 8) + 25 = 81
x 8 = 81 – 25
x 8 = 56

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

x = 56 : 8
x = 7

Bài 4: Một shop có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất shop bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3số áo. Ngày thứ hai shop bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải
Ngày thứ nhất bán được số cái áo là:
1245 : 3 = 415 (cái áo)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Số áo còn lại của shop sau ngày thứ nhất là:
1245 – 415 = 830 (cái áo)
Ngày thứ hai shop bán được số áo là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

830 : 5 = 166 (cái áo)
Shop còn lại số áo là:
830 – 166 = 664 (cái áo)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đáp số: 664 cái áo
Bài 5: Hồng hỏi Cúc: “Hiện thời là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời kì từ lúc 12 giờ trưa tới hiện giờ bằng thời kì từ hiện giờ tới nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.
Bài giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Từ 12 giờ trưa tới 12 giờ đêm có 12 giờ
Ta có sơ đồ:
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3Từ 12 giờ trưa tới hiện giờ đã qua số thời kì là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

: (1 + 3) = 4 (giờ)
Vậy hiện giờ là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều
Đáp số: 3 giờ chiều

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đề số 3
Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:
.u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb:active, .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Khoa học lớp 4 Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bãoa. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26
b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
Bài 2: Tính trị giá biểu thức:
a. 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3
Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860.
Bài 4: Một đội người lao động sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 số viên bi xanh bằng Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?
Đáp án đề ôn tập số
Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:
19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)
= 40 + 40 + 40 + 40 + 40
= 40 x 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 200
3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9
= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)
= 3 x 30
= 90

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4
= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 4 x (64 + 18 + 18)
= 4 x 100
= 400

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 2: Tính trị giá biểu thức:

a. 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)
= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 9 + 24 x 2 – 9
= 9 + 48 – 9
= 48

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3
= 27 x (2 + 5 + 3)
= 27 x 10

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860
Bài giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích tăng 5 lần thừa số thứ nhất.
.u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34:active, .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về sống có ích (Dàn ý & 6 Mẫu)5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)
Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đáp số: 43
Bài 4: Một đội người lao động sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.
Bài giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3
Ngày thứ hai sửa được số m đường là:
537 – 24 = 513 (m)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Ngày thứ ba sửa được số m đường là:
513 + 45 = 558 (m)
Cả ba ngày sửa được số m đường là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

537 + 513 + 558 = 1608 (m)
Đáp số: 1608 mét
Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 số viên bi xanh bằng Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải
Ta có sơ đồ sau:
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

72 viên bi ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)
1 phần có số bi là: 72: 8 = 9 (viên)
Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên)
Đáp số: Bi xanh: 45 viên
Bi đỏ: 27 viên

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo trọn bộ đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

5/5 – (770 đánh giá)

Related posts:Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3
130 bài Toán có lời văn ôn hè lớp 3 – Tài liệu ôn hè môn Toán lớp 3
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

#Đề #cương #ôn #tập #môn #Toán #lớp #đề #ôn #thi #môn #Toán #lớp #có #lời #giải

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #môn #Toán #lớp #đề #ôn #thi #môn #Toán #lớp #có #lời #giải

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #môn #Toán #lớp #đề #ôn #thi #môn #Toán #lớp #có #lời #giải

[rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #môn #Toán #lớp #đề #ôn #thi #môn #Toán #lớp #có #lời #giải

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giảiĐề số 1Đáp án đề ôn tập số 2Đề số 3Đáp án đề ôn tập sốRelated posts:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 gồm 12 đề có lời giải cụ thể, giúp các em học trò lớp 3 ôn tập thật tốt tri thức Toán học của mình, để đạt kết quả cao lúc làm bài thi môn Toán. Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bộ đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải
Đề số 1
Bài 1: Tính nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5
Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 3: Tìm:
2752 – x : 5 = 2604 1876 : x = 5 (d 1)
x : 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 4: Một shop có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất shop bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3số áo. Ngày thứ hai shop bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?
Bài 5: Hồng hỏi Cúc: “Hiện thời là mầy giờ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời kì từ lúc 12 giờ trưa tới hiện giờ bằng thời kì từ hiện giờ tới nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.
Đáp án đề ôn tập số 2
Bài 1: Tính nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
= 24 x (5 + 3 + 2)
= 24 x 10

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 240
* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5
= 217 x (45 + 50 + 5)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 217 x 100
= 21 700
Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải
Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với đầy đủ các số hạng như sau:
= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

.ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628:active, .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufc9ede09be16aac22da7ab1d392cc628:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn suy nghĩ về câu nói Tri thức là sức mạnh (4 Mẫu)= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39
= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39
= 78 x 9 + 39

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 702 + 39
741
Bài 3: Tìm:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

2752 – x: 5 = 2604
2752 – (x: 5) = 2604
x: 5 = 2752 – 2604

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

x: 5 = 148
x = 148 x 5
x = 740

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

1876 : x = 5 (d 1)
x = (1876 – 1) : 5
x = 1875 : 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

x = 375

: 7 = 5 (d 2)
x = 5 x 7 + 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

x = 35 + 2
x = 37

x 8 + 25 = 81

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

( x 8) + 25 = 81
x 8 = 81 – 25
x 8 = 56

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

x = 56 : 8
x = 7

Bài 4: Một shop có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất shop bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3số áo. Ngày thứ hai shop bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải
Ngày thứ nhất bán được số cái áo là:
1245 : 3 = 415 (cái áo)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Số áo còn lại của shop sau ngày thứ nhất là:
1245 – 415 = 830 (cái áo)
Ngày thứ hai shop bán được số áo là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

830 : 5 = 166 (cái áo)
Shop còn lại số áo là:
830 – 166 = 664 (cái áo)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đáp số: 664 cái áo
Bài 5: Hồng hỏi Cúc: “Hiện thời là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời kì từ lúc 12 giờ trưa tới hiện giờ bằng thời kì từ hiện giờ tới nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.
Bài giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Từ 12 giờ trưa tới 12 giờ đêm có 12 giờ
Ta có sơ đồ:
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3Từ 12 giờ trưa tới hiện giờ đã qua số thời kì là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

: (1 + 3) = 4 (giờ)
Vậy hiện giờ là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều
Đáp số: 3 giờ chiều

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đề số 3
Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:
.u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb:active, .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9cb9271b77475ad4f8c0e4cf7c12b6cb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Khoa học lớp 4 Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bãoa. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26
b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
Bài 2: Tính trị giá biểu thức:
a. 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3
Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860.
Bài 4: Một đội người lao động sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 số viên bi xanh bằng Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?
Đáp án đề ôn tập số
Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:
19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)
= 40 + 40 + 40 + 40 + 40
= 40 x 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 200
3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9
= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)
= 3 x 30
= 90

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4
= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 4 x (64 + 18 + 18)
= 4 x 100
= 400

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 2: Tính trị giá biểu thức:

a. 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)
= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 9 + 24 x 2 – 9
= 9 + 48 – 9
= 48

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3
= 27 x (2 + 5 + 3)
= 27 x 10

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860
Bài giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích tăng 5 lần thừa số thứ nhất.
.u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34:active, .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u232ec0891d6e8c8bb41c062e7c808b34:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về sống có ích (Dàn ý & 6 Mẫu)5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)
Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đáp số: 43
Bài 4: Một đội người lao động sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.
Bài giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3
Ngày thứ hai sửa được số m đường là:
537 – 24 = 513 (m)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Ngày thứ ba sửa được số m đường là:
513 + 45 = 558 (m)
Cả ba ngày sửa được số m đường là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

537 + 513 + 558 = 1608 (m)
Đáp số: 1608 mét
Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 số viên bi xanh bằng Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài giải
Ta có sơ đồ sau:
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

72 viên bi ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)
1 phần có số bi là: 72: 8 = 9 (viên)
Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên)
Đáp số: Bi xanh: 45 viên
Bi đỏ: 27 viên

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo trọn bộ đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

5/5 – (770 đánh giá)

Related posts:Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3
130 bài Toán có lời văn ôn hè lớp 3 – Tài liệu ôn hè môn Toán lớp 3
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

Phân mục: Giáo dục
#Đề #cương #ôn #tập #môn #Toán #lớp #đề #ôn #thi #môn #Toán #lớp #có #lời #giải

Xem thêm:  Apple Studio Display là gì? Cấu hình và giá bán màn hình Apple Studio

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button