Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?

Bạn đang xem: Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?
tại TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

đồng đẳng là gì? một đồng phân là gì?

Khi tìm hiểu về một hợp chất, chúng ta luôn phải nắm được 4 khái niệm quan trọng: công thức phân tử là gì, công thức cấu tạo của hợp chất đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? Đây là bốn khái niệm rất quan trọng trong hóa học hữu cơ. Về 2 khái niệm đầu chúng ta đã học và biết ở các bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 khái niệm còn lại.

Nội dung chính

 • Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

  • đồng đẳng là gì?
  • một đồng phân là gì?

   • cấu trúc đồng phân
   • đồng phân hình học
 • Công thức nhanh cho một số đồng phân phổ biến
 • Các nhóm chức phổ biến và số mối liên kết của các nhóm chức
 • bài tập ứng dụng

Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói một cách đơn giản, đồng đẳng là cùng một dãy các hợp chất có cùng công thức chung nhưng ít hơn một nhóm CH2, trong khi đồng phân là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau. dẫn đến tính chất hoá học khác nhau. Như sau:

Bạn đang xem: Đẳng cấp là gì? một đồng phân là gì?

đồng đẳng là gì?

Theo Wikipedia, “Dãy đồng đẳng là dãy hợp chất (cả hữu cơ và vô cơ) có cùng công thức chung, có tính chất hóa học giống nhau do có cùng nhóm chức, có tính chất vật lý thay đổi dần do kích thước và khối lượng phân tử tăng dần ( xem trọng lượng phân tử tương đối). Các chất trong cùng dãy đồng đẳng chỉ khác nhau ở một hay nhiều nhóm CH2.

Ví dụ: Dãy đồng đẳng của ankan: metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10), pentan (C5H12).

một đồng phân là gì?

Theo Wikipedia, “đồng phân là những phân tử có cùng công thức hóa học chung. Điều đó tương tự như coi chúng có công thức cấu tạo (mở rộng) khác nhau. Đồng phân không nhất thiết phải có cùng tính chất hóa học trừ khi chúng có cùng nhóm chức.”

Có hai loại đồng phân: đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học

cấu trúc đồng phân

Đồng phân mạch cacbon (không phân nhánh, phân nhánh, tuần hoàn)

– Đồng phân nhóm chức

– Đồng phân vị trí (nhiều vị trí liên kết, vị trí nhóm chức)

đồng phân hình học

– cis-trans . đồng phân

Công thức nhanh cho một số đồng phân phổ biến

dong-dang-la-gi-dong-phan-la-gi

Các nhóm chức phổ biến và số mối liên kết của các nhóm chức

dong-dang-la-gi-dong-phan-la-gi

bài tập ứng dụng

Câu 1: Trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào có nhiều đồng phân nhất được liệt kê?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H4O2. Tổng số đồng phân cấu tạo mạch hở có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Có bao nhiêu chất có đồng phân hình học?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích thành phần của một ancol đơn chức X cho kết quả tổng khối lượng cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân của X là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: Số ancol bậc hai, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm theo khối lượng cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6 là mạch hở, không phân nhánh. Biết 1 mol X phản ứng với AgNO3/NH3 dư tạo ra 292 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: Có bao nhiêu tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc?

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: Chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có phân tử khối bằng 74 đvC. Số chất có cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử của X phản ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X chứa 16,28% theo khối lượng H trong phân tử. Vậy X sẽ có bao nhiêu đồng phân cấu tạo:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X có tỉ khối hơi so với hiđro là 28. X có khả năng làm mất màu nước brom. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H10 có thể phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: Chất X có công thức phân tử C7H8. Cho X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa Y. Phân tử khối của Y lớn hơn của X là 214 đvC. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi cho brom phản ứng với hiđrocacbon X ta thu được sản phẩm có tỉ khối hơi đối với oxi là 6,75. Số đồng phân của X là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. But–2–in B. But–2–en C. 1,2–đicloetan D. 2–cloropropene

Hồi đáp:

dong-dang-la-gi-dong-phan-la-gi

Sau khi bạn đã học được hai khái niệm cơ bản, đẳng thức là gì? đồng phân là gì? Tùy từng bài toán cụ thể, việc dựa vào các điều kiện giả thiết để hạn chế các trường hợp có thể xảy ra sẽ giúp xác định số đồng phân chính xác và nhanh chóng.

Đăng bởi: Trường TH Quỳnh Vinh B

Thể loại: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc về TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn https://c3lehongphonghp.edu.vn/dong-dang-la-gi-dong-phan-la-gi/

Bạn thấy bài viết Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?
bên dưới để TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Nhớ để nguồn bài viết này: Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?
của website thcsttphuxuyen.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?
Xem thêm:   Lương Kỹ Sư Xây Dựng Có Thật Sự “Bèo Bọt”?

Viết một bình luận