Liệt kê các cách gộp ô và cột trong Excel không mất dữ liệu

Bạn đang xem: Liệt kê các cách gộp ô và cột trong Excel không mất dữ liệu tại TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Phân tích Cách hợp nhất các ô và cột trong Excel mà không làm mất dữ liệu chi tiết là ý tưởng đơn giản nhất trong bài viết hiện tại của chúng tôi trong Tuần. Theo dõi nội dung để tìm hiểu thêm. Với cách hợp nhất ô hoặc cột thông thường, chỉ dữ liệu của ô trên cùng bên trái được giữ lại trong khi dữ liệu của các ô khác bị xóa. Hãy cùng TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊNs học cách gộp ô và cột trong Excel mà không làm thay đổi nội dung nhé!

Cách gộp ô và cột trong Excel không mất dữ liệu

1. Cách gộp ô không mất dữ liệu

Sử dụng Tổng hợp với Justify

Để sử dụng tính năng hợp nhất với Justify, dữ liệu của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Dữ liệu được hợp nhất nằm trong cùng một cột.
  • Dữ liệu được hợp nhất phải ở dạng văn bản, dữ liệu số hoặc công thức sẽ không hoạt động.
  • Không nên có ô trống trong phạm vi đã chọn.

Bước 1: Chọn tất cả các ô mà bạn muốn hợp nhất.

Bước 2: Điều chỉnh độ rộng của cột để chứa đầy đủ nội dung của tất cả các ô cần gộp.

Bước 3: Tại tab Home, phần Editing, chọn Fill > Justify. Sau đó, tất cả nội dung của các ô bên dưới sẽ được hợp nhất vào ô trên cùng.

Bước 4: Điều chỉnh căn lề và độ rộng của ô cho phù hợp.

Kết quả sau khi sử dụng Justify

Sử dụng hợp nhất các ô cho Excel

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ bên ngoài Merge Cells for Excel để gộp nhiều ô trong Excel mà không làm mất dữ liệu.

Cụ thể hơn, công cụ giúp bạn gộp hàng và cột, hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu khác nhau, bạn có thể gộp ngày tháng, ký tự đặc biệt.

Hơn nữa, công cụ còn cho phép bạn điều chỉnh kết quả mong muốn sau khi gộp như bỏ khoảng trắng, xuống dòng hay tách các giá trị đã gộp bằng khoảng cách, dấu phẩy, v.v.

Để hợp nhất các ô bằng Merge Cells for Excel, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên các bạn tải công cụ Merge cells for Excel tại đây.

Hợp nhất các ô cho bổ trợ Excel

  • Phiên bản hỗ trợ: Excel sử dụng Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 (Không hỗ trợ Office Insider).
  • Hệ điều hành tương thích: Windows 10, 8.1, 8, 7 (không hỗ trợ Windows Insider).
  • Giá: Dùng thử miễn phí trong 14 ngày đầu tiên, sau đó trả 99 USD để sử dụng vĩnh viễn.

Bước 2: Chọn tất cả các ô cần gộp.

Bước 3: Tại tab Ablebits Data, chọn Merge Cells. Tại đây bạn có thể điều chỉnh các thông số, tính năng tổng hợp để có được kết quả tổng hợp như mong muốn.

Tại tab Ablebits Data, chọn Merge Cells

Bao gồm các tùy chọn sau:

  • Chọn phạm vi của bạn: Chọn phạm vi dữ liệu để hợp nhất.

  • Cách gộp: Chọn cách gộp gồm: Columns into one (gộp tất cả các cột về cột đầu tiên theo chiều ngang), Rows into one (gộp tất cả các hàng về hàng đầu tiên theo chiều dọc), Cells into one (gộp tất cả các hàng về hàng đầu tiên theo chiều dọc) ), Cells into one all data into one cell).

  • Tách các giá trị bằng: Chọn ký tự ngăn cách giữa các giá trị được kết hợp.

  • Đặt kết quả vào: Chọn vị trí cho kết quả tổng hợp.

  • Xóa nội dung các ô đã chọn: Dữ liệu của các ô còn lại sau khi gộp sẽ bị xóa.

  • Hợp nhất tất cả các vùng trong vùng chọn: Ngoài dữ liệu được hợp nhất, các ô cũng sẽ được hợp nhất thành một.

  • Bỏ qua các ô trống: Bỏ qua các ô trống.

  • Wrap text: Tự ngắt dòng khi không đủ độ rộng.

Hợp nhất các ô cho các lựa chọn hợp nhất của công cụ Excel

Bước 4: Chọn Merge để hợp nhất.

Kết quả khi sử dụng công cụ Merge Cells for Excel

Sử dụng CONCATENATE . chức năng

Excel cũng tích hợp sẵn hàm CONCATENATE để bạn thực hiện việc gộp ô thủ công.

Cú pháp:

=CONCATENATE(text1, text2,…).

Trong đó: text1, text2 có thể là một ô trong trang tính hoặc ký tự phân cách như “,” hoặc “:”,…

Ví dụ: =CONCATENATE(A1,””, “,B1) sẽ cho kết quả như sau:

Kết quả khi sử dụng hàm CONCATENATE.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp cú pháp sau: =[text1]&[text2]&[text3]&…

Ví dụ: =A1&”, “&B1. Kết quả giống như khi bạn sử dụng hàm CONCATENATE.

Kết quả giống như khi sử dụng CONCATENATE . chức năng

Tuy nhiên, hàm CONCATENATE sẽ trả về một ô tách biệt với các ô chứa dữ liệu. Do đó, để gộp các ô trên vào vị trí trên cùng bên trái của dữ liệu ban đầu, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Sao chép ô chứa công thức CONCATENATE.

Bước 2: Dán giá trị đã sao chép vào ô trên cùng bên trái của dữ liệu gốc bằng lệnh Paste > Values.

2. Cách gộp 2 cột không mất dữ liệu

Sử dụng toán tử &

Toán tử & là một cách nối (kết hợp) một hoặc nhiều chuỗi văn bản để tạo ra một đoạn văn bản. Với cách này, bạn có thể gộp 2 cột trong Excel nhanh chóng mà không làm mất dữ liệu.

Bạn áp dụng một công thức bằng toán tử =A2&” “&B2”. Trong đó A2, B2 là 2 ô bạn cần gộp dữ liệu. Để làm cho giá trị giữa ô A2 tách biệt với giá trị trong ô B2, hãy thêm khoảng trắng giữa dấu ngoặc kép. Ngược lại, nếu bạn muốn dữ liệu của 2 ô liền kề không có dấu cách thì để 2 dấu nháy liền kề nhau.

Bước 1: Nhập công thức toán tử =A2&” “&B2.

Nhập công thức toán tử &

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả.

Nhấn Enter và xem kết quả

Bước 3: Áp dụng công thức và làm tương tự với các ô tiếp theo và được kết quả như hình bên dưới.

Làm tương tự ở các ô tiếp theo

Sử dụng CONCATENATE . chức năng

Ngoài cách gộp cột bằng toán tử &, bạn còn có thể áp dụng chuỗi CONCATENATE để thực hiện nối cột mà không làm mất dữ liệu.

Bước 1: Nhập công thức =CONCATENATE(A2,” “,B2). Trong đó A2, B2 là 2 ô bạn cần gộp dữ liệu.

Tương tự như cách sử dụng toán tử &, nếu bạn muốn dữ liệu của 2 ô được tách biệt, hãy thêm dấu cách vào giữa 2 dấu ngoặc kép. Ngược lại, nếu bạn muốn dữ liệu của 2 ô liền kề không có dấu cách thì để 2 dấu nháy liền kề nhau.

Nhập công thức chuỗi CONCATENATE

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả.

Nhấn Enter và xem kết quả

Bước 3: Áp dụng công thức và làm tương tự với các ô tiếp theo và được kết quả như hình bên dưới.

Làm tương tự ở các ô tiếp theo

Sử dụng tính năng Hợp nhất trong Excel

Lưu ý: Khi sử dụng tính năng này, Excel chỉ giữ lại dữ liệu của ô trên cùng của cột đầu tiên bên trái. Nếu dữ liệu ở các ô còn lại trong cột không quan trọng thì bạn thực hiện gộp cột theo cách này.

Bước 1: Chọn 2 cột cần gộp.

Chọn 2 cột để hợp nhất

Bước 2: Trên thanh công cụ, nhấp vào Trang chủ và chọn Hợp nhất & Trung tâm.

Bước 3: Lúc này Excel sẽ hiện cửa sổ thông báo về việc gộp ô sẽ chỉ lấy giá trị ở góc trên cùng bên trái, nếu chấp nhận thì các bạn chọn OK để hoàn thành.

Chọn OK

3. Gộp nhiều cột trong Excel

Sử dụng toán tử &

Tương tự như cách nối 2 cột bằng toán tử & như trên, bạn chỉ cần nhập thêm chuỗi để có thể nối nhiều cột với nhau. Ví dụ, để nối các cột A2, B2, C2, bạn áp dụng công thức =A2&” “&B2&” “&C2. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Nhập hàm =A2&” “&B2&” “&C2.

Nhập hàm toán tử &

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả.

Xem Kết quả

Bước 3: Áp dụng công thức và làm tương tự với các ô tiếp theo và được kết quả như hình bên dưới.

Làm tương tự ở các ô tiếp theo

Sử dụng CONCATENATE . chức năng

Tương tự như cách nối 2 cột bằng hàm CONCATENATE như trên, bạn chỉ cần nhập thêm chuỗi để có thể nối nhiều cột với nhau. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Nhập công thức =CONCATENATE(A2,” “,B2,” “,C2). Trong đó A2, B2, C2 là các ô bạn cần nối dữ liệu.

Nhập công thức hàm CONCATENATE

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả.

Xem Kết quả

Bước 3: Áp dụng công thức và làm tương tự với các ô tiếp theo và được kết quả như hình bên dưới.

Làm tương tự ở các ô tiếp theo

4. Cách tìm ô hoặc cột đã gộp

Để tìm các ô hoặc cột đã hợp nhất trong Excel, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn Ctrl + F để mở hộp thoại Find and Replace.

Bước 2: Tại thẻ Find, chọn Options > Format.

Bước 3: Trong hộp thoại Find Format hiện ra, chọn thẻ Alignment và tích vào mục Merge cells. Nhấn OK để hoàn tất.

Chọn tab Alignment và đánh dấu vào ô Merge Cells

Bước 4: Nhập nội dung muốn tìm vào ô Find what.

Bước 5: Chọn Find Next để tìm ô được gộp gần nhất.

Nhập những gì bạn đang tìm kiếm vào hộp Find What và chọn Find Next hoặc Find All

Bạn cũng có thể chọn Find All để tìm tất cả. Khi đó, danh sách các ô khớp với giá trị mong muốn sẽ hiển thị giúp bạn di chuyển nhanh giữa các ô.

5. Cách tách ô hoặc cột đã gộp

Bạn có thể nhanh chóng tách ô hoặc cột đã hợp nhất bằng cách nhấn Ctrl + Z hoặc chọn công cụ Hoàn tác. Thao tác này sẽ đưa ô hoặc cột được hợp nhất trở về trạng thái trước đó.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn ô hoặc cột đã hợp nhất, sau đó chọn Hợp nhất & Căn giữa > Bỏ hợp nhất các ô.

Bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách gộp ô và cột trong Excel mà không làm thay đổi nội dung. Hy vọng bạn thành công. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy để lại bình luận bên dưới để TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊNs có thể giúp bạn!

Bạn thấy bài viết Liệt kê các cách gộp ô và cột trong Excel không mất dữ liệu có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Liệt kê các cách gộp ô và cột trong Excel không mất dữ liệu bên dưới để TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Nhớ để nguồn bài viết này: Liệt kê các cách gộp ô và cột trong Excel không mất dữ liệu của website thcsttphuxuyen.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Xem thêm chi tiết về Liệt kê các cách gộp ô và cột trong Excel không mất dữ liệu
Xem thêm:   Khun Chai (Mộng Hồ Điệp): Giấc mơ tình yêu đẹp giữa cuộc đời sóng gió của Tian

Viết một bình luận