Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol

Bạn đang xem: Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol
tại TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Nốt ruồi là gì? khối lượng mol là gì? Cách tính khối lượng mol và thể tích mol

Nốt ruồi là gì? khối lượng mol là gì? Cách tính khối lượng mol và thể tích mol học sinh đã học trong chương trình Hóa học 8. Nhằm giúp các em hệ thống hóa toàn bộ kiến ​​thức cần nhớ về mảng kiến ​​thức Hóa học vô cùng quan trọng này, trường THPT Chuyên Lê. Hồng Phong đã chia sẻ bài đăng sau đây. Các bạn theo dõi nhé!

I. MOL LÀ GÌ?

1. Các khái niệm:

Bạn đang xem: Mol là gì? khối lượng mol là gì? Cách tính khối lượng mol và thể tích mol

Mol là lượng chất chứa 6,1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Số 6.1023 được gọi là số Avogaddro và kí hiệu số Avogadro là N.

Mol được dùng chủ yếu trong lĩnh vực hóa học để dễ dàng biểu diễn các phản ứng và sản phẩm tạo thành từ các phản ứng hóa học.

Ngoài ra, nồng độ mol còn được biểu thị bằng số lượng ion, nguyên tử hoặc các thực thể khác trong một mẫu chất nhất định. Nồng độ của dung dịch vũng nước được biểu thị bằng số mol của nó, được biểu thị bằng mol/lít. Nhìn vào ký hiệu ta có thể thấy, nồng độ dung dịch là lượng chất tan bị hòa tan trên một đơn vị thể tích. .

2. Lịch sử phát triển của Mol

Lịch sử của đơn vị mol có liên quan chặt chẽ với các khái niệm về khối lượng phân tử, đơn vị khối lượng nguyên tử, hằng số Avogadro và các khái niệm liên quan khác.

Cái tên “mol” có nguồn gốc từ tiếng Đức, được đặt ra vào năm 1894 bởi nhà hóa học Wilhelm Ostwald từ từ tiếng Đức molekül (có nghĩa là “phân tử”).

3. Phân loại nốt ruồi

Nguyên tử, phân tử là hạt vi mô. Chúng nhỏ hơn một hạt cát hàng nghìn, hàng vạn lần mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy. Do đó, các đơn vị đo lường cho các hạt vĩ mô không thể được áp dụng cho chúng. Các nhà khoa học đã đề xuất một đơn vị đo lường mới cho các hạt siêu nhỏ này, đó là nốt ruồi. Vì vậy, có 2 loại nốt ruồi:

  • nốt ruồi nguyên tử
  • phân tử phân tử

II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ?

Khối lượng mol (kí hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hay phân tử chất đó.

Đơn vị: g/mol

Khối lượng mol có cùng số với khối lượng nguyên tử hoặc khối lượng phân tử của chất.

Lưu ý, khối lượng mol của một phân tử không giống như khối lượng mol của một nguyên tử. Ví dụ, khối lượng mol của phân tử (hydro) là 2g trong khi khối lượng mol của nguyên tử H (hydro) chỉ là 1g.

III. CÁCH TÍNH THỂ TÍCH MOL

1. Cách tính khối lượng mol nguyên tử

Để tính khối lượng mol của một nguyên tố, hãy nhân khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó với hệ số chuyển đổi gam trên mol (g/mol).

Công thức tính khối lượng mol nguyên tử:

Trước hết

Trong đó:

  • M là khối lượng mol, đơn vị (g/mol)
  • m là khối lượng của chất, đơn vị (g)
  • n là số mol chất, đơn vị (mol)

2. Cách tính khối lượng mol hợp chất, phân tử

Khối lượng mol của phân tử hay hợp chất gồm nhiều nguyên tử của nhiều nguyên tố khác nhau bằng tổng khối lượng mol của số nguyên tử có trong phân tử của chất đó.

Xét trường hợp chung cho mọi hợp chất gồm 3 nguyên tố hóa học có công thức hóa học AaBbCc trong đó:

– A, B, C là các nguyên tố hóa học tạo nên hợp chất.

– a, b, c là số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

Vì vậy, khối lượng mol của hợp chất trên được tính theo công thức sau

Mhc = Khoảng cách MA + MB xb + MC xc

Ví dụ: Tính khối lượng mol của hợp chất sau

– Khối lượng mol của phân tử nước có công thức hóa học H2O là MH2O = MH2 + MO = (1 x 2 + 16) = 18 g/mol.

– Khối lượng mol của axit clohidric là MHCl = 1 + 35,5 = 36,5 g/mol

Ghi chú:

– Nhiều khối lượng mol thường gặp trong bài tập tính toán

– Chuyển đổi khối lượng thành nốt ruồi để tính toán thuận tiện

IV. CÁCH TÍNH THỂ TÍCH MOL CỦA KHÍ

1. Thể tích mol của chất khí là gì?

Thể tích mol của một chất khí là thể tích bị chiếm bởi N phân tử chất khí đó.

Ở ktc (0°C và 1 atm), thể tích 1 mol khí là 22,4 lít.

2. Cách tính thể tích mol của chất khí

Ở điều kiện tiêu chuẩn, nồng độ mol sẽ được tính theo công thức sau:

2

Trong đó:

  • n là số mol
  • V là thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn
  • 22,4 là hằng số ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lưu ý: Trường hợp chất khí ở trạng thái tự nhiên, không phải là điều kiện tiêu chuẩn thì không thể áp dụng công thức trên. Chúng ta sẽ cần những công thức và tính toán phức tạp hơn.

V. BÀI TẬP MOLLE

Câu 1: Số Avôgađrô và kí hiệu là

A. 6.1023, A

B. 6.10-23,A.

C. 6.1023 , NỮ

D. 6.10-24, NỮ

Câu 2: Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe

A. 10,85.1023 nguyên tử

B. 10,8.1023 nguyên tử

C. 11.1023 nguyên tử

D. 1,8.1023 nguyên tử

Câu 3: Khối lượng mol của chất là gì?

A. Là khối lượng ban đầu của chất

B. Là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học

C. Bằng 6,1023

D. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử hoặc phân tử N của chất đó

Câu 4: Cho 1 mol một chất khí ở điều kiện thường có thể tích là

A. 2,24 l B. 0,224 l C. 22,4 l D. 22,4 ml

Câu 5: Tính thể tích ở đktc của 2,25 mol O2

A. 22,4 l B. 24 l C. 5,04 l D. 50,4 l

Câu 6: Số mol H2 ở điều kiện đã cho là V= 5,6 l

A. 0,25 mol B. 0,3 mol C. 0,224 mol D. 0,52 l

Câu 7: Thể tích mol là

A. Là thể tích của chất lỏng

B. Khối lượng của một nguyên tử nào đó

C. Thể tích bị chiếm bởi N phân tử khí đó

D. Thể tích ở ptc là 22,4 l

Câu 8: Số mol kali cho biết có 6,1023 nguyên tử kali

A. 1 mol B. 1,5 mol C. 0,5 mol D. 0,25 mol

Câu 9: Chọn câu trả lời sai:

A. Khối lượng của N phân tử CO2 là 18 g

B. mH2O = 18 g/mol

C. 1 mol O2 ở ptc là 24 l

D. Thể tích mol của một chất khí phải ở cùng nhiệt độ và áp suất

Câu 10: 1 mol N2 có V = 22,4 l. Hỏi 8 mol N2 thì thử V = ?. Biết nơi để đo khí

A. 179,2 l B. 17,92 l C. 0,1792 l D. 1,792 l

Hồi đáp:

1.A 2. XÓA 3. DỄ DÀNG SỬ DỤNG 4.C 5. DỄ DÀNG SỬ DỤNG
6.A 7.C 8.A 9C 10.A

Câu 2: 1 mol có 6,1023 thì 1,8 mol có 6,1023.1,8 = 10,8.1023 nguyên tử

Câu 5: 1 mol là 22,4 l ⇒ 2,25 mol là 2,25.22,4 = 50,4 (l)

Câu 6: Lấy frac{5,6}{22.4} = 0,25 mol

Câu 8: số mol = chuyên đề hóa học 8

⇔ số mol kali là chuyên đề hóa học 8 = 1 nốt ruồi

Câu 10: V = n.22,4 = 8,22,4 = 179,2 (l)

Với chuyên đề: Mol trên chúng ta có thể hiểu rõ khái niệm, tính chất, khối lượng mol, cách tính thể tích mol.

Như vậy các bạn vừa chia sẻ Mol là gì? khối lượng mol là gì? Cách tính khối lượng mol và thể tích mol của chất khí. Hi vọng sau khi bài viết chia sẻ, các bạn đã nắm vững tốt hơn những kiến ​​thức Hóa học 8 vô cùng quan trọng này. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cũng đã được chúng tôi giới thiệu rất cụ thể. Xem thêm!

Đăng bởi: TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Thể loại: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc về TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn https://c3lehongphonghp.edu.vn/mol-la-gi-khoi-luong-mol-la-gi-cach-tinh-khoi-luong-mol-va – the-tich-mol/

Bạn thấy bài viết Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol
bên dưới để TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Nhớ để nguồn bài viết này: Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol
của website thcsttphuxuyen.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol
Xem thêm:   Nạm bò là gì? Phân loại và món ngon từ nạm bò chẳng sợ nhàm chán

Viết một bình luận