Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 – Tổng hợp các bài Toán lớp 4

Bạn đang xem:
Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 – Tổng hợp các bài Toán lớp 4
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN LỚP 4 CƠ BẢN

1. DẠNG TOÁN AVERAGE

Bài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở được 35 tấn hàng. Oto thứ ba chở trung bình cộng 3 oto. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở được 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở nhiều hơn trung bình cộng của 3 oto là 10 chiếc. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 3: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở được 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở trung bình ít hơn xe 3 là 10 chiếc. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 4: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở được 50 tấn hàng. Oto thứ ba chở trung bình cộng 3 oto. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 5: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở được 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở nhiều hơn trung bình cộng của 3 oto là 10 chiếc. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 6: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở được 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở trung bình ít hơn xe 3 là 10 chiếc. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 7: Trung bình cộng của n số là 80 biết một trong số đó là 100. Nếu bỏ đi 100 thì trung bình cộng của các số còn lại là 78 ​​để tìm n.

2. TÌM CÁC DẠNG CỦA HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ

Bài 1:
a) Tìm hai số chẵn liên tục có tổng là 4010.
b) Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2345 và giữa chúng có 24 số tự nhiên.
c) Tìm 2 số chẵn có tổng là 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn.
d) Tìm 2 số chẵn có tổng là 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ.
e) Tìm 2 số lẻ có tổng là 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ
g) Tìm 2 số lẻ có tổng là 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Văn nghị luận về hiện tượng đuối nước

Bài 2:
a) Hai anh em Hùng và Cường có 60 viên bi. Anh Hùng cho bạn 9 viên bi; Nếu bố cho Cường thêm 9 viên bi thì số bi giữa hai anh em bằng nhau. Lúc đầu Hùng có nhiều viên bi hơn Cường.
b) Cho phép chia 12: 6. Tìm một số sao cho lúc trừ số bị chia, cùng với số bị chia ta được 2 số mới sao cho hiệu của chúng bằng ko.

Bài 3:
Cho phép chia 49: 7 Tìm một số sao cho lúc số bị chia trừ đi số đó thì số bị chia cùng với số đó cho được 2 số mới có thương là 1.

Bài 4: Cho các chữ số 4, 5, 6. Lập tất cả các số có 3 chữ số nhưng mà mỗi số có 3 chữ số đã cho. Tính tổng của chúng.

Bài 5:
một. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số?
b. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số?

Bài 6: Có 9 đồng tiền giống nhau. Trong phép đo có 8 đồng xu có khối lượng bằng nhau và một đồng xu có khối lượng lớn hơn. Cần tìm đồng xu có khối lượng lớn hơn, chỉ dùng cân hai đĩa với hai lần cân là tìm được đồng xu thích hợp. Hỏi cách cân

Bài 7: Có 8 vòng đồng dạng, trong đó có 7 vòng có cùng khối lượng và một vòng có khối lượng nhỏ hơn các vòng khác. Cần tìm một chiếc vòng có khối lượng nhỏ hơn nhưng mà chỉ có thể tìm được với cân hai đĩa và chỉ có hai đĩa cân.

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3: Viết một bức thư ngắn kể những điều em biết về thành thị, nông thôn

Bài 8: Trung bình cộng của 3 số là 369. Biết rằng trong 3 số đó có số có 3 chữ số, số có 2 chữ số, số có 1 chữ số. Tìm 3 số đo.

Bài 9: Trung bình cộng của 3 số là 37. Tìm 3 số đó biết rằng trong số đó có số có 3 chữ số, số có 2 chữ số và số có 1 chữ số.

Bài 10: Tổng số tuổi của hai bố con là 64. Tìm tuổi của mỗi người biết rằng tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là 4 tuổi.

Bài 11: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 58 tuổi. Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con là 3 tuổi, hãy tính tuổi mỗi người.

Bài 12: Tuổi con hơn tuổi bố là 1/4 là 2. Tuổi bố hơn con 40 tuổi, tìm tuổi con.

Bài 13: Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là 8 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi, tính tuổi của mỗi người.

3. TÌM CÁC DẠNG CỦA HAI SỐ KHI BIẾT 2 PHÂN SỐ.

Bài 1: Hiện nay, Minh 10 tuổi, em trai 6 tuổi, mẹ 36 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em?

Bài 2: Thùng thứ nhất chứa được 1200 lít nước. Bể thứ hai chứa được 1000 lít nước. Lúc bể ko có nước, người ta cho 2 vòi nước chảy đồng thời vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy 200 lít. Vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 150 lít. Sau bao lâu thì lượng nước còn lại trong 2 bể như nhau?

Bài 3: Đồng thời đó xe máy và xe đạp đi về hướng thành thị, cách xe đạp 60km. Véc tơ vận tốc tức thời của xe máy là 40 km / h và véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp là 25 km / h. Sau bao lâu thì xe máy vượt xe đạp?

Xem thêm: Bài văn tả chim Hải Âu (3 mẫu) – Tập làm văn lớp 5

Bài 4: Một con chó đuổi một con thỏ. Con chó cách con thỏ 20 mét. Mỗi bước thỏ nhảy 30cm, chó nhảy 50cm. Sau bao nhiêu bước thì con chó bắt được con thỏ? Nếu con thỏ nhảy 1 bước, con chó cũng có thể nhảy 1 bước.

Bài 5: Hai người thợ mộc lấy đồ đoàn chất lại đống. Chú trước nhất thu được 60 bộ. Chú thứ hai thu được 45 bộ. Mỗi tuần, người thứ nhất đóng được 5 bộ, người thứ hai đóng được 2 bộ. Hỏi sau bao lâu thì số ghế còn lại của cả hai nam đều như nhau?

Bài 6: Hai người thợ mộc lấy đồ đoàn chất lại đống. Chú trước nhất thu được 120 bộ. Chú thứ hai thu được 80 bộ. Mỗi tuần, người thứ nhất đóng được 12 bộ, người thứ hai làm được 4 bộ. Hỏi sau bao lâu thì số ghế của chú thứ nhất bằng 1/2 số bàn của chú thứ hai?

Bài 7: Hai bể nước có dung tích bằng nhau. Đồng thời người ta đặt 2 vòi nước vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 50 lít nước. Vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 30 lít nước. Sau lúc bể thứ nhất đầy, bể thứ hai phải chảy thêm 600 lít nữa mới đầy. Dung tích của bể là bao nhiêu lít nước?

Tải xuống tài liệu để biết thêm cụ thể

5/5 – (682 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 – Tổng hợp các bài Toán lớp 4

Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 – Tổng hợp các bài Toán lớp 4

Hình Ảnh về:
Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 – Tổng hợp các bài Toán lớp 4

Video về:
Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 – Tổng hợp các bài Toán lớp 4

Wiki về
Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 – Tổng hợp các bài Toán lớp 4


Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 – Tổng hợp các bài Toán lớp 4 -

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN LỚP 4 CƠ BẢN

1. DẠNG TOÁN AVERAGE

Bài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở được 35 tấn hàng. Oto thứ ba chở trung bình cộng 3 oto. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở được 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở nhiều hơn trung bình cộng của 3 oto là 10 chiếc. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 3: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở được 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở trung bình ít hơn xe 3 là 10 chiếc. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 4: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở được 50 tấn hàng. Oto thứ ba chở trung bình cộng 3 oto. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 5: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở được 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở nhiều hơn trung bình cộng của 3 oto là 10 chiếc. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 6: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở được 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở trung bình ít hơn xe 3 là 10 chiếc. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 7: Trung bình cộng của n số là 80 biết một trong số đó là 100. Nếu bỏ đi 100 thì trung bình cộng của các số còn lại là 78 ​​để tìm n.

2. TÌM CÁC DẠNG CỦA HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ

Bài 1:
a) Tìm hai số chẵn liên tục có tổng là 4010.
b) Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2345 và giữa chúng có 24 số tự nhiên.
c) Tìm 2 số chẵn có tổng là 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn.
d) Tìm 2 số chẵn có tổng là 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ.
e) Tìm 2 số lẻ có tổng là 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ
g) Tìm 2 số lẻ có tổng là 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Văn nghị luận về hiện tượng đuối nước

Bài 2:
a) Hai anh em Hùng và Cường có 60 viên bi. Anh Hùng cho bạn 9 viên bi; Nếu bố cho Cường thêm 9 viên bi thì số bi giữa hai anh em bằng nhau. Lúc đầu Hùng có nhiều viên bi hơn Cường.
b) Cho phép chia 12: 6. Tìm một số sao cho lúc trừ số bị chia, cùng với số bị chia ta được 2 số mới sao cho hiệu của chúng bằng ko.

Bài 3:
Cho phép chia 49: 7 Tìm một số sao cho lúc số bị chia trừ đi số đó thì số bị chia cùng với số đó cho được 2 số mới có thương là 1.

Bài 4: Cho các chữ số 4, 5, 6. Lập tất cả các số có 3 chữ số nhưng mà mỗi số có 3 chữ số đã cho. Tính tổng của chúng.

Bài 5:
một. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số?
b. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số?

Bài 6: Có 9 đồng tiền giống nhau. Trong phép đo có 8 đồng xu có khối lượng bằng nhau và một đồng xu có khối lượng lớn hơn. Cần tìm đồng xu có khối lượng lớn hơn, chỉ dùng cân hai đĩa với hai lần cân là tìm được đồng xu thích hợp. Hỏi cách cân

Bài 7: Có 8 vòng đồng dạng, trong đó có 7 vòng có cùng khối lượng và một vòng có khối lượng nhỏ hơn các vòng khác. Cần tìm một chiếc vòng có khối lượng nhỏ hơn nhưng mà chỉ có thể tìm được với cân hai đĩa và chỉ có hai đĩa cân.

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3: Viết một bức thư ngắn kể những điều em biết về thành thị, nông thôn

Bài 8: Trung bình cộng của 3 số là 369. Biết rằng trong 3 số đó có số có 3 chữ số, số có 2 chữ số, số có 1 chữ số. Tìm 3 số đo.

Bài 9: Trung bình cộng của 3 số là 37. Tìm 3 số đó biết rằng trong số đó có số có 3 chữ số, số có 2 chữ số và số có 1 chữ số.

Bài 10: Tổng số tuổi của hai bố con là 64. Tìm tuổi của mỗi người biết rằng tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là 4 tuổi.

Bài 11: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 58 tuổi. Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con là 3 tuổi, hãy tính tuổi mỗi người.

Bài 12: Tuổi con hơn tuổi bố là 1/4 là 2. Tuổi bố hơn con 40 tuổi, tìm tuổi con.

Bài 13: Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là 8 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi, tính tuổi của mỗi người.

3. TÌM CÁC DẠNG CỦA HAI SỐ KHI BIẾT 2 PHÂN SỐ.

Bài 1: Hiện nay, Minh 10 tuổi, em trai 6 tuổi, mẹ 36 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em?

Bài 2: Thùng thứ nhất chứa được 1200 lít nước. Bể thứ hai chứa được 1000 lít nước. Lúc bể ko có nước, người ta cho 2 vòi nước chảy đồng thời vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy 200 lít. Vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 150 lít. Sau bao lâu thì lượng nước còn lại trong 2 bể như nhau?

Bài 3: Đồng thời đó xe máy và xe đạp đi về hướng thành thị, cách xe đạp 60km. Véc tơ vận tốc tức thời của xe máy là 40 km / h và véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp là 25 km / h. Sau bao lâu thì xe máy vượt xe đạp?

Xem thêm: Bài văn tả chim Hải Âu (3 mẫu) - Tập làm văn lớp 5

Bài 4: Một con chó đuổi một con thỏ. Con chó cách con thỏ 20 mét. Mỗi bước thỏ nhảy 30cm, chó nhảy 50cm. Sau bao nhiêu bước thì con chó bắt được con thỏ? Nếu con thỏ nhảy 1 bước, con chó cũng có thể nhảy 1 bước.

Bài 5: Hai người thợ mộc lấy đồ đoàn chất lại đống. Chú trước nhất thu được 60 bộ. Chú thứ hai thu được 45 bộ. Mỗi tuần, người thứ nhất đóng được 5 bộ, người thứ hai đóng được 2 bộ. Hỏi sau bao lâu thì số ghế còn lại của cả hai nam đều như nhau?

Bài 6: Hai người thợ mộc lấy đồ đoàn chất lại đống. Chú trước nhất thu được 120 bộ. Chú thứ hai thu được 80 bộ. Mỗi tuần, người thứ nhất đóng được 12 bộ, người thứ hai làm được 4 bộ. Hỏi sau bao lâu thì số ghế của chú thứ nhất bằng 1/2 số bàn của chú thứ hai?

Bài 7: Hai bể nước có dung tích bằng nhau. Đồng thời người ta đặt 2 vòi nước vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 50 lít nước. Vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 30 lít nước. Sau lúc bể thứ nhất đầy, bể thứ hai phải chảy thêm 600 lít nữa mới đầy. Dung tích của bể là bao nhiêu lít nước?

Tải xuống tài liệu để biết thêm cụ thể

5/5 - (682 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Một #số #dạng #Toán #cơ #bản #lớp #Tổng #hợp #các #bài #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Một #số #dạng #Toán #cơ #bản #lớp #Tổng #hợp #các #bài #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4
1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài 3: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 4: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài 5: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài 6: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 7: Trung bình cộng của n số là 80 biết 1 trong các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng các số còn lại là 78 tìm n.
2. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
Bài 1:a) Tìm 2 số chẵn liên tục có tông bằng 4010.b) Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2345 và giữa chúng có 24 số tự nhiên.c) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn .d) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ .e) Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻg) Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

.u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6:active, .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về hiện tượng đuối nướcBài 2: a) Hai anh em Hùng và Cường có 60 viên bi. Anh Hùng cho bạn 9 viên bi; bố cho thêm Cường 9 viên bi thì lúc này số bi của hai anh em bằng nhau. Hỏi lúc đầu anh Hùng nhiều hơn em Cường bao nhiêu viên bi.b) Cho phép chia 12:6. Hãy tìm một số sao cho lúc lấy số bị chia trừ đi số đó, lấy số chia cùng với số đó thì được 2 số mới sao cho hiệu của chúng bằng ko .
Bài 3: Cho phép chia 49 : 7 Hãy tìm một số sao cho lúc lấy số bị chia trừ đi số đó, lấy số chia cùng với số đó thì được 2 số mới có thương là 1.
Bài 4: Cho các chữ số 4;5;6. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số nhưng mà mỗi số có đủ 3 chữ số đã cho. Tính tổng các số đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 5: a. Có bao nhiêu số ỉe có 3 chữ sốb. Có bao nhiêu số có 3 chữ số đều lẻ.
Bài 6: Có 9 đồng tiền đúc hệt nhau. Trong đo có 8 đồng tiền có khối lượng bằng nhau còn một đồng có khối lượng lớn hơn. Cần tìm ra đồng tiền có khối lượng hơn nhưng mà chỉ dùng cân hai đĩa với hai lần cân là tìm đúng đồng tiền đó. Hỏi phải cân như thế nào
Bài 7: Có 8 cái nhẫn hình thức giống nhau như hệt, trong đó co 7 cái nhẫn có khối lượng bằng nhau còn một cái có khối lượng nhỏ hơn các cái khác. Cần tìm ra cái nhẫn có khối lượng nhỏ hơn đó nhưng mà chỉ dùng cân hai đĩa và chỉ với hai lần cân là tìm được.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

.u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3:active, .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 3: Viết một bức thư ngắn kể về những điều em biết về thành thị hoặc nông thônBài 8: Trung bình cộng của 3 số là 369. Biết trong 3 số đó có một số có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số, một số có 1 chữ số. Tìm 3 số đo.
Bài 9: Trung bình cộng của 3 số là 37. Tìm 3 số đó biết rằng trong 3 số đó có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số, 1 số có 1 chữ số .
Bài 10: Tổng số tuổi của hai cha con là 64. Tìm số tuổi mỗi người biết tuổi cha kém 3 lần tuổi con là 4 tuổi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 11: Tổng số tuổi của 2 mẹ con là 58 tuổi. Tuổi mẹ hơn 4 lần tuổi con là 3 tuổi, tính tuổi của mỗi người.
Bài 12: Tuổi con nhiều hơn 1/4 tuổi bố là 2. Bố hơn con 40 tuổi, tìm tuổi con tuổi bố.
Bài 13: Tuổi mẹ hơn 3 lần tuổi con là 8 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi, tính tuổi mỗi người.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

3. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 2 HIỆU SỐ
Bài 1: Hiện nay, Minh 10 tuổi, em minh 6, còn mẹ của minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em.
Bài 2: Bể thứ nhất chứa 1200 lít nước. Bể thứ 2 chứa 1000 lít nước. Lúc bể ko có nứớc người ta cho 2 vòi cùng chảy 1 lúc vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 200 lít. Vòi thứ 2 mỗi giờ chảy được 150 lít. Hỏi sau bao lâu số nước còn lại ở 2 bể bằng nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 3: Cùng 1 lúc xe máy và xe đạp cùng đi về phía thành thị xe máy cách xe đạp 60km. Véc tơ vận tốc tức thời xe máy là 40 km/h véc tơ vận tốc tức thời xe đạp là 25 km /h. Hỏi sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp.
.ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f:active, .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả chim Hải Âu (3 mẫu) – Tập làm văn lớp 5Bài 4: Một con Chó Đuổi theo một con thỏ. Con chó cách con thỏ 20m. Mỗi bước con thỏ nhẩy được 30cm, con chó nhảy được 50 cm. Hỏi sau bao nhiêu bước con chó bắt được con thỏ? Biết rằng con thỏ nhảy được 1 bước thì con chó cũng nhảy được 1 bước.
Bài 5: Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 60 bộ. Bác thứ 2 nhận 45 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 5 bộ, bác thứ hai đóng được 2 bộ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của 2 bác bằng nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 6: Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 120 bộ. Bác thứ 2 nhận 80 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 12 bộ, bác thứ hai đóng được 4 bộ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của bác thứ nhất bằng 1/2 số bộ bàn ghế của bác thứ 2.
Bài 7: Hai bể nước có dung tích bằng nhau. Cùng 1 lúc người ta cho 2 vòi nước chảy vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 50 lít nước. Vòi thứ 2 mỗi giờ chảy được 30 lít nước. Sau lúc bể thứ nhất đầy nước thì bể thứ 2 phải chảy thêm 600 lít nữa mới đầy. Hỏi dung tích của bể là bao nhiêu lít nước?
Download tài liệu để xem thêm cụ thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

5/5 – (682 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp tri thức và bài tập Toán lớp 4 – Các bài tập môn Toán lớp 4 cơ bản và tăng lên
Một số bài Toán về trung bình cộng cơ bản và tăng lên lớp 4

#Một #số #dạng #Toán #cơ #bản #lớp #Tổng #hợp #các #bài #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Một #số #dạng #Toán #cơ #bản #lớp #Tổng #hợp #các #bài #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Một #số #dạng #Toán #cơ #bản #lớp #Tổng #hợp #các #bài #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Một #số #dạng #Toán #cơ #bản #lớp #Tổng #hợp #các #bài #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4
1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài 3: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 4: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài 5: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài 6: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 7: Trung bình cộng của n số là 80 biết 1 trong các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng các số còn lại là 78 tìm n.
2. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
Bài 1:a) Tìm 2 số chẵn liên tục có tông bằng 4010.b) Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2345 và giữa chúng có 24 số tự nhiên.c) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn .d) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ .e) Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻg) Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

.u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6:active, .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6b7390dd561fbab89327d3e9750b61a6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về hiện tượng đuối nướcBài 2: a) Hai anh em Hùng và Cường có 60 viên bi. Anh Hùng cho bạn 9 viên bi; bố cho thêm Cường 9 viên bi thì lúc này số bi của hai anh em bằng nhau. Hỏi lúc đầu anh Hùng nhiều hơn em Cường bao nhiêu viên bi.b) Cho phép chia 12:6. Hãy tìm một số sao cho lúc lấy số bị chia trừ đi số đó, lấy số chia cùng với số đó thì được 2 số mới sao cho hiệu của chúng bằng ko .
Bài 3: Cho phép chia 49 : 7 Hãy tìm một số sao cho lúc lấy số bị chia trừ đi số đó, lấy số chia cùng với số đó thì được 2 số mới có thương là 1.
Bài 4: Cho các chữ số 4;5;6. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số nhưng mà mỗi số có đủ 3 chữ số đã cho. Tính tổng các số đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 5: a. Có bao nhiêu số ỉe có 3 chữ sốb. Có bao nhiêu số có 3 chữ số đều lẻ.
Bài 6: Có 9 đồng tiền đúc hệt nhau. Trong đo có 8 đồng tiền có khối lượng bằng nhau còn một đồng có khối lượng lớn hơn. Cần tìm ra đồng tiền có khối lượng hơn nhưng mà chỉ dùng cân hai đĩa với hai lần cân là tìm đúng đồng tiền đó. Hỏi phải cân như thế nào
Bài 7: Có 8 cái nhẫn hình thức giống nhau như hệt, trong đó co 7 cái nhẫn có khối lượng bằng nhau còn một cái có khối lượng nhỏ hơn các cái khác. Cần tìm ra cái nhẫn có khối lượng nhỏ hơn đó nhưng mà chỉ dùng cân hai đĩa và chỉ với hai lần cân là tìm được.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

.u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3:active, .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u11d195bd6f5d46965017f2e16df9edb3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 3: Viết một bức thư ngắn kể về những điều em biết về thành thị hoặc nông thônBài 8: Trung bình cộng của 3 số là 369. Biết trong 3 số đó có một số có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số, một số có 1 chữ số. Tìm 3 số đo.
Bài 9: Trung bình cộng của 3 số là 37. Tìm 3 số đó biết rằng trong 3 số đó có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số, 1 số có 1 chữ số .
Bài 10: Tổng số tuổi của hai cha con là 64. Tìm số tuổi mỗi người biết tuổi cha kém 3 lần tuổi con là 4 tuổi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 11: Tổng số tuổi của 2 mẹ con là 58 tuổi. Tuổi mẹ hơn 4 lần tuổi con là 3 tuổi, tính tuổi của mỗi người.
Bài 12: Tuổi con nhiều hơn 1/4 tuổi bố là 2. Bố hơn con 40 tuổi, tìm tuổi con tuổi bố.
Bài 13: Tuổi mẹ hơn 3 lần tuổi con là 8 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi, tính tuổi mỗi người.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

3. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 2 HIỆU SỐ
Bài 1: Hiện nay, Minh 10 tuổi, em minh 6, còn mẹ của minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em.
Bài 2: Bể thứ nhất chứa 1200 lít nước. Bể thứ 2 chứa 1000 lít nước. Lúc bể ko có nứớc người ta cho 2 vòi cùng chảy 1 lúc vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 200 lít. Vòi thứ 2 mỗi giờ chảy được 150 lít. Hỏi sau bao lâu số nước còn lại ở 2 bể bằng nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 3: Cùng 1 lúc xe máy và xe đạp cùng đi về phía thành thị xe máy cách xe đạp 60km. Véc tơ vận tốc tức thời xe máy là 40 km/h véc tơ vận tốc tức thời xe đạp là 25 km /h. Hỏi sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp.
.ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f:active, .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue9756459dcdc5cce07a1406af67d554f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả chim Hải Âu (3 mẫu) – Tập làm văn lớp 5Bài 4: Một con Chó Đuổi theo một con thỏ. Con chó cách con thỏ 20m. Mỗi bước con thỏ nhẩy được 30cm, con chó nhảy được 50 cm. Hỏi sau bao nhiêu bước con chó bắt được con thỏ? Biết rằng con thỏ nhảy được 1 bước thì con chó cũng nhảy được 1 bước.
Bài 5: Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 60 bộ. Bác thứ 2 nhận 45 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 5 bộ, bác thứ hai đóng được 2 bộ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của 2 bác bằng nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài 6: Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 120 bộ. Bác thứ 2 nhận 80 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 12 bộ, bác thứ hai đóng được 4 bộ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của bác thứ nhất bằng 1/2 số bộ bàn ghế của bác thứ 2.
Bài 7: Hai bể nước có dung tích bằng nhau. Cùng 1 lúc người ta cho 2 vòi nước chảy vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 50 lít nước. Vòi thứ 2 mỗi giờ chảy được 30 lít nước. Sau lúc bể thứ nhất đầy nước thì bể thứ 2 phải chảy thêm 600 lít nữa mới đầy. Hỏi dung tích của bể là bao nhiêu lít nước?
Download tài liệu để xem thêm cụ thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

5/5 – (682 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp tri thức và bài tập Toán lớp 4 – Các bài tập môn Toán lớp 4 cơ bản và tăng lên
Một số bài Toán về trung bình cộng cơ bản và tăng lên lớp 4

Phân mục: Giáo dục
#Một #số #dạng #Toán #cơ #bản #lớp #Tổng #hợp #các #bài #Toán #lớp

Xem thêm:  50 mẫu tranh tô màu khủng long đẹp, dễ thương nhất

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button