Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1

Bạn đang xem:
Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Quá trình giảng dạy tập viết, viết chính tả Lớp 1 là hướng dẫn từng bước để dạy thực hành viết và chính tả đối với học trò lớp 1, từ việc rà soát bài cũ sang tìm hiểu bài mới, kết thúc bài học. Đây sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích cho các thầy cô trong quá trình giảng dạy:

Quá trình dạy học ở trình độ sơ cấp

Thứ tự dạy học vần và tập đọc lớp 1

Tiến trình dạy Tập làm văn lớp 1

I. BÀI KIỂM TRA:

 • Cô giáo chấm vở ở một số nhà thiếu nhi. Bình luận.
 • Học trò viết lên bảng một số từ theo yêu cầu của thầy cô giáo.

II. DẠY BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

– GV giới thiệu: Trong tiết tập viết hôm nay các em sẽ luyện viết chữ hoa… và luyện viết vần… từ ứng dụng….

Hoạt động 2: Hướng dẫn học trò tô màu chữ in hoa

 • GV treo bảng viết hoa… và hỏi: Chữ hoa… gồm những gì?
 • Thầy cô giáo chỉ vào chữ hoa… và nói cấu tạo của chữ hoa… Sau đó thầy cô giáo hướng dẫn thứ tự viết chữ hoa… cho học trò. Cô giáo viết chữ in hoa….
 • Học trò viết hoa… trên ko.
 • Học trò viết trên bảng đen. GV theo dõi và sửa sai.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vần, từ ứng dụng

 • Thầy cô giáo treo bảng viết sẵn các vần và từ ứng dụng.
 • Học trò đọc các vần và từ ứng dụng trên bảng (tư nhân, cả lớp).
 • Học trò phân tích ngữ liệu….
 • GV nhắc lại cách nối các con chữ, cách đặt bút.
 • Học trò viết trên bảng đen. GV theo dõi và sửa sai.

Xem thêm: Đáp án tiểu luận Mô đun 5 Trung học cơ sở – Bài tập cuối Mô đun 5 cấp Trung học cơ sở

Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện viết vào vở.

 • Thầy cô giáo gọi 1 học trò nêu lại tư thế ngồi viết.
 • HS viết vào vở.
 • GV theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn.
 • GV thu vở chấm, sửa một số bài. Khen ngợi những người viết tốt và có tiến bộ.

III. HỢP NHẤT:

GV cho HS tìm tiếng có vần….

IV. LỜI KHUYÊN:

Về nhà luyện viết phần B vào vở. GV nhận xét giờ học.

Tiến trình dạy chính tả lớp 1

I. BÀI KIỂM TRA:

Thầy cô giáo chấm vở một số học trò về nhà soạn lại bài ở tiết trước.
GV nhận xét và cho điểm HS.

II. DẠY BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

– GV giới thiệu và ghi đề lên bảng.

 • Nếu bài chính tả nghe viết: Thầy cô giáo đọc cho học trò nghe đoạn văn cần viết.
 • Nếu chép bài chính tả: Thầy cô giáo treo bảng phụ hoặc chép bài chính tả lên bảng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn học trò tập chép

 • Thầy cô giáo treo bảng phụ ghi sẵn nội dung khổ thơ 1 và yêu cầu cả lớp đọc thầm.
 • 3-5 S đọc lại đoạn văn.
 • HS: Tìm tiếng khó viết. HS phân tích tiếng khó viết bảng con (GV giữ bảng phụ).
 • 2 HS viết trên bảng đen, cả lớp viết vào bảng con. Thầy cô giáo nhận xét em nào viết sai yêu cầu đọc thuộc lòng, đánh vần, viết lại.
 • HS chép bài chính tả vào vở. Thầy cô giáo quan sát và sửa cách ngồi cầm bút của một số em còn sai. Nhắc học trò viết hoa chữ cái đầu dòng.
 • GV đọc lại cho HS soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở để sửa bài. Thầy cô giáo đọc chậm cho học trò soát lỗi, tới mức khó viết thầy cô giáo đánh vần từng chữ.
 • HS theo dõi và ghi số lỗi ra lề. HS nhận vở, nhìn lỗi và ghi tổng số lỗi vào lề vở. GV chấm một số bài.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 8: Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

 • Thầy cô giáo treo bảng ghi sẵn bài tập.
 • HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng phụ.
 • Thầy cô giáo hướng dẫn học trò làm bài.
 • HS cả lớp làm bài với bút chì trong sách bài tập TV 1/2.
 • Học trò đọc lại tác phẩm đã hoàn thành. Học trò và thầy cô giáo nhận xét bài làm của từng học trò.
 • Cả lớp sửa bài vào vở.

III. HỢP NHẤT:

GV: Tuyên dương những HS viết tốt, có tiến bộ.

IV. LỜI KHUYÊN:

 • Em nào chép nhiều và chép chưa kĩ thì nhớ chép bài nhé.
 • Học thuộc các quy tắc chính tả. GV nhận xét giờ học.

5/5 – (301 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1

Thứ tự dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Thứ tự dạy tập viết lớp 1

Hình Ảnh về:
Thứ tự dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Thứ tự dạy tập viết lớp 1

Video về:
Thứ tự dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Thứ tự dạy tập viết lớp 1

Wiki về
Thứ tự dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Thứ tự dạy tập viết lớp 1


Thứ tự dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Thứ tự dạy tập viết lớp 1 -

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Quá trình giảng dạy tập viết, viết chính tả Lớp 1 là hướng dẫn từng bước để dạy thực hành viết và chính tả đối với học trò lớp 1, từ việc rà soát bài cũ sang tìm hiểu bài mới, kết thúc bài học. Đây sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích cho các thầy cô trong quá trình giảng dạy:

Quá trình dạy học ở trình độ sơ cấp

Thứ tự dạy học vần và tập đọc lớp 1

Tiến trình dạy Tập làm văn lớp 1

I. BÀI KIỂM TRA:

 • Cô giáo chấm vở ở một số nhà thiếu nhi. Bình luận.
 • Học trò viết lên bảng một số từ theo yêu cầu của thầy cô giáo.

II. DẠY BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

- GV giới thiệu: Trong tiết tập viết hôm nay các em sẽ luyện viết chữ hoa… và luyện viết vần… từ ứng dụng….

Hoạt động 2: Hướng dẫn học trò tô màu chữ in hoa

 • GV treo bảng viết hoa… và hỏi: Chữ hoa… gồm những gì?
 • Thầy cô giáo chỉ vào chữ hoa… và nói cấu tạo của chữ hoa… Sau đó thầy cô giáo hướng dẫn thứ tự viết chữ hoa… cho học trò. Cô giáo viết chữ in hoa….
 • Học trò viết hoa… trên ko.
 • Học trò viết trên bảng đen. GV theo dõi và sửa sai.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vần, từ ứng dụng

 • Thầy cô giáo treo bảng viết sẵn các vần và từ ứng dụng.
 • Học trò đọc các vần và từ ứng dụng trên bảng (tư nhân, cả lớp).
 • Học trò phân tích ngữ liệu….
 • GV nhắc lại cách nối các con chữ, cách đặt bút.
 • Học trò viết trên bảng đen. GV theo dõi và sửa sai.

Xem thêm: Đáp án tiểu luận Mô đun 5 Trung học cơ sở - Bài tập cuối Mô đun 5 cấp Trung học cơ sở

Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện viết vào vở.

 • Thầy cô giáo gọi 1 học trò nêu lại tư thế ngồi viết.
 • HS viết vào vở.
 • GV theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn.
 • GV thu vở chấm, sửa một số bài. Khen ngợi những người viết tốt và có tiến bộ.

III. HỢP NHẤT:

GV cho HS tìm tiếng có vần….

IV. LỜI KHUYÊN:

Về nhà luyện viết phần B vào vở. GV nhận xét giờ học.

Tiến trình dạy chính tả lớp 1

I. BÀI KIỂM TRA:

Thầy cô giáo chấm vở một số học trò về nhà soạn lại bài ở tiết trước.
GV nhận xét và cho điểm HS.

II. DẠY BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

- GV giới thiệu và ghi đề lên bảng.

 • Nếu bài chính tả nghe viết: Thầy cô giáo đọc cho học trò nghe đoạn văn cần viết.
 • Nếu chép bài chính tả: Thầy cô giáo treo bảng phụ hoặc chép bài chính tả lên bảng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn học trò tập chép

 • Thầy cô giáo treo bảng phụ ghi sẵn nội dung khổ thơ 1 và yêu cầu cả lớp đọc thầm.
 • 3-5 S đọc lại đoạn văn.
 • HS: Tìm tiếng khó viết. HS phân tích tiếng khó viết bảng con (GV giữ bảng phụ).
 • 2 HS viết trên bảng đen, cả lớp viết vào bảng con. Thầy cô giáo nhận xét em nào viết sai yêu cầu đọc thuộc lòng, đánh vần, viết lại.
 • HS chép bài chính tả vào vở. Thầy cô giáo quan sát và sửa cách ngồi cầm bút của một số em còn sai. Nhắc học trò viết hoa chữ cái đầu dòng.
 • GV đọc lại cho HS soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở để sửa bài. Thầy cô giáo đọc chậm cho học trò soát lỗi, tới mức khó viết thầy cô giáo đánh vần từng chữ.
 • HS theo dõi và ghi số lỗi ra lề. HS nhận vở, nhìn lỗi và ghi tổng số lỗi vào lề vở. GV chấm một số bài.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 8: Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

 • Thầy cô giáo treo bảng ghi sẵn bài tập.
 • HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng phụ.
 • Thầy cô giáo hướng dẫn học trò làm bài.
 • HS cả lớp làm bài với bút chì trong sách bài tập TV 1/2.
 • Học trò đọc lại tác phẩm đã hoàn thành. Học trò và thầy cô giáo nhận xét bài làm của từng học trò.
 • Cả lớp sửa bài vào vở.

III. HỢP NHẤT:

GV: Tuyên dương những HS viết tốt, có tiến bộ.

IV. LỜI KHUYÊN:

 • Em nào chép nhiều và chép chưa kĩ thì nhớ chép bài nhé.
 • Học thuộc các quy tắc chính tả. GV nhận xét giờ học.

5/5 - (301 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

[rule_3_plain]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Thứ tự dạy tập viết lớp 1Quy trình dạy chính tả lớp 1Related posts:

Thứ tự dạy tập viết, chính tả lớp 1 là bản thứ tự các bước để dạy tập viết và chính tả cho học trò lớp 1, từ việc rà soát bài cũ cho tới học bài mới, kết thúc bài học. Đây sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích cho thầy cô trong quá trình giảng dạy:

Thứ tự dạy học cấp Tiểu học
Thứ tự dạy học vần, tập đọc lớp 1

Thứ tự dạy tập viết lớp 1
I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

GV chấm vở ở nhà của một số em. Nhận xét.
HS viết bảng con một số từ theo yêu cầu của GV.
II. DẠY HỌC BÀI MỚI:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
– GV giới thiệu: Giờ tập viết hôm nay các em sẽ tập tô chữ hoa … và tập viết các vần … từ ngữ ứng dụng ….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tô chữ hoa
GV treo bảng có viết chữ hoa … và hỏi: Chữ hoa … gồm những nét nào?
GV chỉ lên chữ hoa … và nói cấu tạo của chữ hoa … Sau đó GV hướng dẫn thứ tự viết chữ hoa … cho HS. GV viết mẫu chữ hoa ….
HS viết chữ hoa … lên ko trung.
HS viết vào bảng con . GV theo dõi, thay đổi.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vần và từ ngữ ứng dụng
GV treo bảng viết sẵn các vần và từ ngữ ứng dụng.
HS đọc các vần và từ ngữ ứng dụng trên bảng phụ (tư nhân, cả lớp).
HS phân tích tiếng ….
GV nhắc lại cách nối giữa các con chữ, cách đưa bút.
HS viết vào bảng con. GV theo dõi, thay đổi.
.u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e:active, .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đáp án tự luận Mô đun 5 THCS – Bài tập cuối khóa Module 5 cấp THCSHoạt động 4: Hướng dẫn HS tập viết vào vở

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

GV gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
HS viết vào vở tập viết.
GV theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn.
GV thu vở chấm và chữa một số bài. Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
III. CỦNG CỐ:
GV cho HS tìm những tiếng có vần ….
IV. DẶN DÒ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Về nhà luyện viết phần B trong vở tập viết. GV nhận xét giờ học.
Thứ tự dạy chính tả lớp 1
I. KIỂM TRA BÀI CŨ:
GV chấm vở một số HS về nhà viết lại bài ở tiết trước.
GV nhận xét, cho điểm HS.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
– GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Nếu chính tả nghe viết: GV đọc cho HS nghe đoạn cần viết.
Nếu chính tả tập chép: GV treo bảng phụ hoặc chép bài chính tả lên bảng.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập chép
GV treo bảng phụ có viết sẵn nội dung khổ thơ 1và yêu cầu cả lớp đọc thầm.
3 – 5 HS đọc lại đoạn viết.
HS: Tìm tiếng khó viết. HS phân tích tiếng khó và viết bảng con (GV cất bảng phụ).
2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con. GV quan sát xem em nào viết sai yêu cầu nhẩm, đánh vần, viết lại.
HS chép bài chính tả vào vở. GV quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của một số em còn sai. Nhắc HS chữ cái đầu dòng phải viết hoa.
GV đọc lại để HS soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để chữa bài. GV đọc thư thả cho HS soát lỗi, tới chỗ khó viết GV đánh vần từng tiếng một.
HS theo dõi và ghi số lỗi ra lề. HS nhận lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. GV thu chấm một số bài.
.uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8:active, .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên HồngHoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
GV treo bảng viết sẵn các bài tập.
HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng phụ.
GV hướng dẫn HS làm bài tập.
HS cả lớp làm bài bằng bút chì vào vở bài tập TV 1/ 2.
HS đọc lại bài đã hoàn thành. HS và GV nhận xét bài làm của từng bạn.
Cả lớp chữa lại bài trong vở.
III. CỦNG CỐ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

GV: Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
IV. DẶN DÒ:
Những em nào sai nhiều lỗi, chép chưa đẹp về nhà nhớ chép lại bài .
Học thuộc lòng quy tắc chính tả. GV nhận xét giờ học.

5/5 – (301 đánh giá)

Related posts:Cẩm nang tiếng Anh lúc đi du lịch – Những mẫu câu tiếng Anh lúc đi du lịch cần biết
Đơn xin chuyển trường Đại học – Mẫu xin chuyển trường dành cho sinh viên
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đại số lớp 10 – Chương 4
Bài tập Toán tăng lên lớp 5 (Có đáp án) – Ôn tập Toán lớp 5

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

[rule_2_plain]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

[rule_2_plain]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

[rule_3_plain]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Thứ tự dạy tập viết lớp 1Quy trình dạy chính tả lớp 1Related posts:

Thứ tự dạy tập viết, chính tả lớp 1 là bản thứ tự các bước để dạy tập viết và chính tả cho học trò lớp 1, từ việc rà soát bài cũ cho tới học bài mới, kết thúc bài học. Đây sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích cho thầy cô trong quá trình giảng dạy:

Thứ tự dạy học cấp Tiểu học
Thứ tự dạy học vần, tập đọc lớp 1

Thứ tự dạy tập viết lớp 1
I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

GV chấm vở ở nhà của một số em. Nhận xét.
HS viết bảng con một số từ theo yêu cầu của GV.
II. DẠY HỌC BÀI MỚI:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
– GV giới thiệu: Giờ tập viết hôm nay các em sẽ tập tô chữ hoa … và tập viết các vần … từ ngữ ứng dụng ….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tô chữ hoa
GV treo bảng có viết chữ hoa … và hỏi: Chữ hoa … gồm những nét nào?
GV chỉ lên chữ hoa … và nói cấu tạo của chữ hoa … Sau đó GV hướng dẫn thứ tự viết chữ hoa … cho HS. GV viết mẫu chữ hoa ….
HS viết chữ hoa … lên ko trung.
HS viết vào bảng con . GV theo dõi, thay đổi.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vần và từ ngữ ứng dụng
GV treo bảng viết sẵn các vần và từ ngữ ứng dụng.
HS đọc các vần và từ ngữ ứng dụng trên bảng phụ (tư nhân, cả lớp).
HS phân tích tiếng ….
GV nhắc lại cách nối giữa các con chữ, cách đưa bút.
HS viết vào bảng con. GV theo dõi, thay đổi.
.u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e:active, .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u21784417651a76e9634ee4cf13e7132e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đáp án tự luận Mô đun 5 THCS – Bài tập cuối khóa Module 5 cấp THCSHoạt động 4: Hướng dẫn HS tập viết vào vở

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

GV gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
HS viết vào vở tập viết.
GV theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn.
GV thu vở chấm và chữa một số bài. Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
III. CỦNG CỐ:
GV cho HS tìm những tiếng có vần ….
IV. DẶN DÒ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Về nhà luyện viết phần B trong vở tập viết. GV nhận xét giờ học.
Thứ tự dạy chính tả lớp 1
I. KIỂM TRA BÀI CŨ:
GV chấm vở một số HS về nhà viết lại bài ở tiết trước.
GV nhận xét, cho điểm HS.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
– GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Nếu chính tả nghe viết: GV đọc cho HS nghe đoạn cần viết.
Nếu chính tả tập chép: GV treo bảng phụ hoặc chép bài chính tả lên bảng.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập chép
GV treo bảng phụ có viết sẵn nội dung khổ thơ 1và yêu cầu cả lớp đọc thầm.
3 – 5 HS đọc lại đoạn viết.
HS: Tìm tiếng khó viết. HS phân tích tiếng khó và viết bảng con (GV cất bảng phụ).
2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con. GV quan sát xem em nào viết sai yêu cầu nhẩm, đánh vần, viết lại.
HS chép bài chính tả vào vở. GV quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của một số em còn sai. Nhắc HS chữ cái đầu dòng phải viết hoa.
GV đọc lại để HS soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để chữa bài. GV đọc thư thả cho HS soát lỗi, tới chỗ khó viết GV đánh vần từng tiếng một.
HS theo dõi và ghi số lỗi ra lề. HS nhận lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. GV thu chấm một số bài.
.uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8:active, .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc8bca958b2a9a2aa52821becebc1baf8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên HồngHoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
GV treo bảng viết sẵn các bài tập.
HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng phụ.
GV hướng dẫn HS làm bài tập.
HS cả lớp làm bài bằng bút chì vào vở bài tập TV 1/ 2.
HS đọc lại bài đã hoàn thành. HS và GV nhận xét bài làm của từng bạn.
Cả lớp chữa lại bài trong vở.
III. CỦNG CỐ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

GV: Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
IV. DẶN DÒ:
Những em nào sai nhiều lỗi, chép chưa đẹp về nhà nhớ chép lại bài .
Học thuộc lòng quy tắc chính tả. GV nhận xét giờ học.

5/5 – (301 đánh giá)

Related posts:Cẩm nang tiếng Anh lúc đi du lịch – Những mẫu câu tiếng Anh lúc đi du lịch cần biết
Đơn xin chuyển trường Đại học – Mẫu xin chuyển trường dành cho sinh viên
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đại số lớp 10 – Chương 4
Bài tập Toán tăng lên lớp 5 (Có đáp án) – Ôn tập Toán lớp 5

Phân mục: Giáo dục
#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

Xem thêm:  100 câu khảo sát hàm số – Tài liệu ôn thi Đại học cao đẳng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button