Thuế CIT Là Gì? 7 Điều Về Thuế CIT Biết Càng Sớm Càng Tốt

Bạn đang xem: Thuế CIT Là Gì? 7 Điều Về Thuế CIT Biết Càng Sớm Càng Tốt tại TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Thuế TNDN là gì? Trong hoạt động kinh doanh, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp đã biết đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tuy nhiên thuế TNDN vẫn còn khá xa lạ với các doanh nghiệp mới.

Hãy đọc bài viết về thuế TNDN sau đây để hiểu rõ thuế TNDN là gì và cách tính thuế TNDN như thế nào để thực hiện nghĩa vụ với đất nước nhé.

Thuế TNDN là gì?

CIT là từ viết tắt của Corporate Income Tax, là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Đây là loại thuế đánh vào lợi nhuận của công ty.

Thuế này được trả trên phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, bằng doanh thu bán hàng trừ đi chi phí hành chính (tiền, hành chính, tiếp thị, bán hàng, nghiên cứu, khấu hao và các chi phí khác). các khoản phí khác). chi phí hoạt động khác).

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì mà doanh nghiệp quan tâm?

Vì sao doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN?

Theo quy định của Nhà nước, doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN như những đóng góp cho đất nước và cơ quan nhà nước sẽ bảo trợ cho họ. Đồng thời, Nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động tốt, giúp doanh nghiệp có căn cứ để xác định hiệu quả kinh doanh của mình và của nền kinh tế.

Ngoài ra, nộp thuế TNDN còn là hình thức giúp Nhà nước kiểm soát, điều tiết thị trường. Nó là thước đo hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Ngoài ra, nó còn giúp tăng ngân sách nhà nước, giúp thực hiện các chính sách đầu tư và miễn thuế để thúc đẩy nền kinh tế.

Cit là gì?Thuế TNDN là gì? Đây là một loại thuế kinh doanh cần chú ý

Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế TNDN là thuế trực thu

Thuế trực thu có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra, đây còn là công cụ vĩ mô hữu hiệu giúp điều tiết các hoạt động kinh tế trên thị trường.

thuế TNDN . đối tượng nộp thuế thu nhập

Theo Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

 • Doanh nghiệp thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 • Doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp nước ngoài có hoặc không cư trú tại Việt Nam và đều có thu nhập tại Việt Nam.
 • Bất kỳ tổ chức nào khác có thu nhập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh thu của doanh nghiệp chịu thuế TNDN là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn và thu nhập từ bán ngoại tệ.

Khó khăn trong quản lý thuế TNDN. Thuế thu nhập

Do thu nhập của doanh nghiệp đến từ nhiều nguồn khác nhau nên sẽ khó kiểm soát và truy thu loại thuế này.

Không chỉ vậy, nhiều doanh nghiệp, cá nhân còn tìm mọi cách để trốn thuế, gian lận ngày càng tinh vi.

Những quy định về thuế TNDN doanh nghiệp phải biết

Thông tư hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư của chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp cần nắm rõ:

 • Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC: hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ.
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC: hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC: hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và các văn bản sửa đổi. Trong đó bổ sung một số điều vào Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT -BTC BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

4 quy định quan trọng về cách tính thuế TNDN

1. Đối tượng nộp thuế TNDN

Đây là các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, bao gồm:

 • Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
 • Các tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 • Doanh nghiệp nước ngoài (được thành lập theo pháp luật nước ngoài) có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam
 • Các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

2. Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

Điều 3 Luật thuế TNCN 2008 và Luật thuế TNDN sửa đổi 2013 quy định thu nhập của doanh nghiệp chịu thuế như sau:

 • Doanh thu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
 • Các khoản thu khác như lãi tiền gửi, lãi cho vay, bán ngoại tệ, chuyển nhượng vốn.

3. Phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản phí không được khấu trừ bao gồm:

 • Chi phí tiền công, tiền lương và tiền thưởng
 • Được hỗ trợ phương tiện đi lại nhưng không đúng quy định của pháp luật lao động
 • Trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động nhưng không đúng quy định hiện hành.
 • Chi thuê tài sản cá nhân nhưng không có đầy đủ chứng từ.

4. Phí được trừ

Doanh nghiệp sẽ phải chịu các khoản phí bao gồm:

 • Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Chi phí hợp lý nếu có đầy đủ hóa đơn tối thiểu từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm VAT).
 • Các chi phí hợp lý sẽ được trừ nếu có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

Doanh nghiệp chỉ cần căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để tính số tạm nộp chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tham khảo công thức tính thuế TNDN (TNDN) dưới đây:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN

cách tính thuế thu nhập cá nhânTham khảo công thức tính thuế TNDN

(Trong đó Doanh thu tính thuế = (Doanh thu – chi phí được trừ) + Thu nhập khác).

Một số lưu ý khác bao gồm:

 • Doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN với thuế suất 20% trên tổng thu nhập.
 • Doanh nghiệp khai thác vàng, bạc, kim cương áp dụng thuế suất 50%.
 • Trong đó, áp dụng mức thuế suất 32-50% đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp có thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ sẽ được miễn thuế

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019, thời hạn nộp thuế TNDN như sau:

 • Trường hợp người nộp thuế tính thuế thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ thuế thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.
 • Nếu doanh nghiệp nộp theo tháng thì hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Nếu doanh nghiệp nộp theo quý thì chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo.
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp hàng năm thì chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu năm tiếp theo.

Kết luận

Mời bạn đọc tham khảo bài viết và lưu ý những thông tin cần lưu ý để thực hiện tốt nghĩa vụ với Tổ quốc. TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN hy vọng bài viết này đã giúp bạn giải đáp thắc mắc của mình Thuế TNDN là gì? và mang đến cho bạn những kiến ​​thức bổ ích.

Bạn thấy bài viết Thuế CIT Là Gì? 7 Điều Về Thuế CIT Biết Càng Sớm Càng Tốt có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thuế CIT Là Gì? 7 Điều Về Thuế CIT Biết Càng Sớm Càng Tốt bên dưới để TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Nhớ để nguồn bài viết này: Thuế CIT Là Gì? 7 Điều Về Thuế CIT Biết Càng Sớm Càng Tốt của website thcsttphuxuyen.edu.vn

Chuyên mục: Hỏi đáp

Xem thêm chi tiết về Thuế CIT Là Gì? 7 Điều Về Thuế CIT Biết Càng Sớm Càng Tốt
Xem thêm:   Học Luật Ra Làm Gì? Tất Tần Tật Về Ngành Học Đặc Thù Ở Việt Nam   

Viết một bình luận