Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Bạn đang xem:
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Để cuộc thi giải toán qua mạng đạt kết quả cao, các em cần nắm vững vốn từ vựng trước lúc bước vào kì thi. Vì vậy, chiase24.com tổng hợp một số từ vựng cơ bản và thông dụng về môn Toán lớp 4 để các em luyện tập và ôn tập tốt.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 – 2017

Từ vựng luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

 • Ones: Đơn vị
 • Hàng chục: Hàng chục
 • Hàng trăm: Hàng trăm
 • Hàng nghìn: Hàng nghìn
 • Vị trí: Vị trí, hàng
 • Số: Số
 • Digit: Chữ số
 • Số có một chữ số: Số có một chữ số
 • Số có hai chữ số: Số có hai chữ số
 • So sánh: So sánh
 • Sequence number: Chuỗi số
 • Natural number: Số tự nhiên
 • Tấn: Tấn
 • Kilôgam: Kilôgam
 • Giây: Giây
 • Minute: Phút
 • Century: Thế kỷ
 • Trung bình: Trung bình
 • Sơ đồ / Biểu đồ: Biểu đồ
 • Bổ sung: Bổ sung
 • Thêm: Thêm, thêm
 • Tam giác: Tam giác
 • Chu vi: Chu vi
 • Khu vực: Khu vực
 • Chia hết cho…: Chia hết cho…
 • Fraction: Phân số
 • Denominator: Mẫu số
 • Tổng: Tổng
 • Subtraction: Phép trừ
 • Subtract: Trừ đi, trừ đi
 • Sự khác lạ: Sự khác lạ
 • Multiplication: Phép nhân
 • Multiply: Nhân
 • Thành phầm: Tích
 • Division: Sư đoàn
 • Chia: Chia
 • Quotient: Tình yêu
 • Góc: Góc
 • Acute angle: Góc cấp tính
 • Obtuse angle: Góc khuất
 • Right angle: Góc vuông
 • Góc thẳng: Góc phẳng
 • Dòng: Đường thẳng
 • Đoạn thẳng: Đoạn thẳng
 • Đường vuông góc: Đường vuông góc
 • Parallel lines: Đường thẳng song song
 • Square: Hình vuông
 • Rectangle: Hình chữ nhật
 • Numerator: Tử số
 • Mẫu số chung: Mẫu số chung
 • Rhombus: Hình thoi
 • Parallelogram: Hình bình hành
 • Tỉ lệ: Điểm

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 11: Bài văn về sự thay đổi của bản thân (Dàn ý + 8 bài văn mẫu)

Phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia bằng tiếng Anh

1. Addition (bổ sung)

Vấn đề bổ sung [ 8 + 4 = 12] Có nhiều cách để nói bằng tiếng Anh:

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn tạo thành mười hai.

• Tám cộng bốn bằng mười hai. (Tiếng nói toán học)

2. Phép trừ (phép trừ)

Bài toán trừ [30 – 7 = 23] Có hai cách để nói bằng tiếng Anh:

• Bảy từ ba mươi là hai mươi ba.

• Ba mươi trừ bảy bằng hai mươi ba. (Tiếng nói toán học)

3. Phép nhân

Bài toán nhân [5 x 6 = 30] Có ba cách để nói bằng tiếng Anh:

• Năm sáu là ba mươi.

• Năm nhân sáu là / bằng ba mươi.

• Năm nhân với sáu bằng ba mươi. (Tiếng nói toán học)

4. Vấn đề phân chia [20 ÷ 4 = 5] Có hai cách để nói bằng tiếng Anh:

• Bốn thành hai mươi đi năm (lần).

• Hai mươi chia cho bốn được / bằng năm. (Tiếng nói toán học)

Nếu kết quả của bài toán là một số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] thì bạn sẽ nói:

Ba trăm sáu mươi chia cho năm mươi bằng bảy phẩy hai.

Hãy chú ý tới cách viết dấu chia trong tiếng Anh (÷).

5/5 – (730 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Hình Ảnh về:
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Video về:
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Wiki về
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4


Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 -

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

Để cuộc thi giải toán qua mạng đạt kết quả cao, các em cần nắm vững vốn từ vựng trước lúc bước vào kì thi. Vì vậy, chiase24.com tổng hợp một số từ vựng cơ bản và thông dụng về môn Toán lớp 4 để các em luyện tập và ôn tập tốt.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 - 2017

Từ vựng luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

 • Ones: Đơn vị
 • Hàng chục: Hàng chục
 • Hàng trăm: Hàng trăm
 • Hàng nghìn: Hàng nghìn
 • Vị trí: Vị trí, hàng
 • Số: Số
 • Digit: Chữ số
 • Số có một chữ số: Số có một chữ số
 • Số có hai chữ số: Số có hai chữ số
 • So sánh: So sánh
 • Sequence number: Chuỗi số
 • Natural number: Số tự nhiên
 • Tấn: Tấn
 • Kilôgam: Kilôgam
 • Giây: Giây
 • Minute: Phút
 • Century: Thế kỷ
 • Trung bình: Trung bình
 • Sơ đồ / Biểu đồ: Biểu đồ
 • Bổ sung: Bổ sung
 • Thêm: Thêm, thêm
 • Tam giác: Tam giác
 • Chu vi: Chu vi
 • Khu vực: Khu vực
 • Chia hết cho…: Chia hết cho…
 • Fraction: Phân số
 • Denominator: Mẫu số
 • Tổng: Tổng
 • Subtraction: Phép trừ
 • Subtract: Trừ đi, trừ đi
 • Sự khác lạ: Sự khác lạ
 • Multiplication: Phép nhân
 • Multiply: Nhân
 • Thành phầm: Tích
 • Division: Sư đoàn
 • Chia: Chia
 • Quotient: Tình yêu
 • Góc: Góc
 • Acute angle: Góc cấp tính
 • Obtuse angle: Góc khuất
 • Right angle: Góc vuông
 • Góc thẳng: Góc phẳng
 • Dòng: Đường thẳng
 • Đoạn thẳng: Đoạn thẳng
 • Đường vuông góc: Đường vuông góc
 • Parallel lines: Đường thẳng song song
 • Square: Hình vuông
 • Rectangle: Hình chữ nhật
 • Numerator: Tử số
 • Mẫu số chung: Mẫu số chung
 • Rhombus: Hình thoi
 • Parallelogram: Hình bình hành
 • Tỉ lệ: Điểm

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 11: Bài văn về sự thay đổi của bản thân (Dàn ý + 8 bài văn mẫu)

Phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia bằng tiếng Anh

1. Addition (bổ sung)

Vấn đề bổ sung [ 8 + 4 = 12] Có nhiều cách để nói bằng tiếng Anh:

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn tạo thành mười hai.

• Tám cộng bốn bằng mười hai. (Tiếng nói toán học)

2. Phép trừ (phép trừ)

Bài toán trừ [30 – 7 = 23] Có hai cách để nói bằng tiếng Anh:

• Bảy từ ba mươi là hai mươi ba.

• Ba mươi trừ bảy bằng hai mươi ba. (Tiếng nói toán học)

3. Phép nhân

Bài toán nhân [5 x 6 = 30] Có ba cách để nói bằng tiếng Anh:

• Năm sáu là ba mươi.

• Năm nhân sáu là / bằng ba mươi.

• Năm nhân với sáu bằng ba mươi. (Tiếng nói toán học)

4. Vấn đề phân chia [20 ÷ 4 = 5] Có hai cách để nói bằng tiếng Anh:

• Bốn thành hai mươi đi năm (lần).

• Hai mươi chia cho bốn được / bằng năm. (Tiếng nói toán học)

Nếu kết quả của bài toán là một số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] thì bạn sẽ nói:

Ba trăm sáu mươi chia cho năm mươi bằng bảy phẩy hai.

Hãy chú ý tới cách viết dấu chia trong tiếng Anh (÷).

5/5 - (730 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

Có nhiều cách để nói bằng tiếng Anh:

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn tạo thành mười hai.

• Tám cộng bốn bằng mười hai. (Tiếng nói toán học)

2. Phép trừ (phép trừ)

Bài toán trừ [30 – 7 = 23] Có hai cách để nói bằng tiếng Anh:

• Bảy từ ba mươi là hai mươi ba.

• Ba mươi trừ bảy bằng hai mươi ba. (Tiếng nói toán học)

3. Phép nhân

Bài toán nhân [5 x 6 = 30] Có ba cách để nói bằng tiếng Anh:

• Năm sáu là ba mươi.

• Năm nhân sáu là / bằng ba mươi.

• Năm nhân với sáu bằng ba mươi. (Tiếng nói toán học)

4. Vấn đề phân chia [20 ÷ 4 = 5] Có hai cách để nói bằng tiếng Anh:

• Bốn thành hai mươi đi năm (lần).

• Hai mươi chia cho bốn được / bằng năm. (Tiếng nói toán học)

Nếu kết quả của bài toán là một số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] thì bạn sẽ nói:

Ba trăm sáu mươi chia cho năm mươi bằng bảy phẩy hai.

Hãy chú ý tới cách viết dấu chia trong tiếng Anh (÷).

5/5 – (730 phiếu bầu)

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4Phép cộng trừ nhân chia trong Tiếng AnhRelated posts:

Để cuộc thi giải toán trên mạng đạt kết quả cao, các em cần nắm thật vững từ vựng trước lúc bước vào kỳ thi. Chính vì vậy, chiase24.com tổng hợp một số từ vựng cơ bản, thông dụng về Toán học lớp 4 để các em rèn luyện, ôn tập thật tốt.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2015 – 2016
Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 – 2017

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Ones: Hàng đơn vị
Tens: Hàng chục
Hundreds: Hàng trăm
Thousands: Hàng nghìn
Place: Vị trí, hàng
Number: Số
Digit: Chữ số
One-digit number: Số có 1 chữ số
Two-digit number: Số có 2 chữ số
Compare: So sánh
Sequence numbers: Dãy số
Natural number: Số tự nhiên
Ton: Tấn
Kilogram: Ki-lô-gam
Second: Giây
Minute: Phút
Century: Thế kỉ
Average: Trung bình cộng
Diagram/ Chart: Biểu đồ
Addition: Phép tính cộng
Add: Cộng, thêm vào
Triangle: Hình tam giác
Perimeter: Chu vi
Area: Diện tích
Divisible by …: Chia hết cho …
Fraction: Phân số
Denominator: Mẫu số

Sum: Tổng
Subtraction: Phép tính trừ
Subtract: Trừ, bớt đi
Difference: Hiệu
Multiplication: Phép tính nhân
Multiply: Nhân
Product: Tích
Division: Phép tính chia
Divide: Chia
Quotient: Thương
Angle: Góc
Acute angle: Góc nhọn
Obtuse angle: Góc tù
Right angle: Góc vuông
Straight angle: Góc bẹt
Line: Đường thẳng
Line segment: Đoạn thẳng
Perpendicular lines: Đường thẳng vuông góc
Parallel lines: Đường thẳng song song
Square: Hình vuông
Rectangle: Hình chữ nhật
Numerator: Tử số
Common denominator: Mẫu số chung
Rhombus: Hình thoi
Parallelogram: Hình bình hành
Ratio: Tỉ số

.u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f:active, .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Nghị luận về thay đổi bản thân (Dàn ý + 8 mẫu)Phép cộng trừ nhân chia trong Tiếng Anh
1. Addition (phép cộng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài toán cộng [ 8 + 4 = 12] – trong tiếng Anh có nhiều cách nói:
• Eight and four is twelve.
• Eight and four’s twelve.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

• Eight and four are twelve.
• Eight and four makes twelve.
• Eight plus four equals twelve. (Tiếng nói toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

2. Subtraction (phép trừ)
Bài toán trừ [30 – 7 = 23] – trong tiếng Anh có hai cách nói:
• Seven from thirty is twenty-three.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

• Thirty minus seven equals twenty-three. (Tiếng nói toán học)
3. Multiplication (phép nhân)
Bài toán nhân [5 x 6 = 30] – trong tiếng Anh có ba cách nói:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

• Five sixes are thirty.
• Five times six is/equals thirty.
• Five multiplied by six equals thirty. (Tiếng nói toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

4. Bài toán chia [20 ÷ 4 = 5] – trong tiếng Anh có hai cách nói:
• Four into twenty goes five (times).
• Twenty divided by four is/equals five. (Tiếng nói toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Nếu như kết quả của bài toán là số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] thì các bạn sẽ nói:
Three hundred and sixty divided by fifty equals seven point two.
Xin các bạn xem xét tới cách viết dấu chia ở trong tiếng Anh ( ÷ ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

5/5 – (730 đánh giá)

Related posts:Từ vựng Toán tiếng Anh lớp 4 thi Violympic
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường
.ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7:active, .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Tưởng tượng ra một kết thúc khác cho truyện Cây khế (6 mẫu)

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tuần ago

Danh mục bài viết

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4Phép cộng trừ nhân chia trong Tiếng AnhRelated posts:

Để cuộc thi giải toán trên mạng đạt kết quả cao, các em cần nắm thật vững từ vựng trước lúc bước vào kỳ thi. Chính vì vậy, chiase24.com tổng hợp một số từ vựng cơ bản, thông dụng về Toán học lớp 4 để các em rèn luyện, ôn tập thật tốt.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2015 – 2016
Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 – 2017

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Ones: Hàng đơn vị
Tens: Hàng chục
Hundreds: Hàng trăm
Thousands: Hàng nghìn
Place: Vị trí, hàng
Number: Số
Digit: Chữ số
One-digit number: Số có 1 chữ số
Two-digit number: Số có 2 chữ số
Compare: So sánh
Sequence numbers: Dãy số
Natural number: Số tự nhiên
Ton: Tấn
Kilogram: Ki-lô-gam
Second: Giây
Minute: Phút
Century: Thế kỉ
Average: Trung bình cộng
Diagram/ Chart: Biểu đồ
Addition: Phép tính cộng
Add: Cộng, thêm vào
Triangle: Hình tam giác
Perimeter: Chu vi
Area: Diện tích
Divisible by …: Chia hết cho …
Fraction: Phân số
Denominator: Mẫu số

Sum: Tổng
Subtraction: Phép tính trừ
Subtract: Trừ, bớt đi
Difference: Hiệu
Multiplication: Phép tính nhân
Multiply: Nhân
Product: Tích
Division: Phép tính chia
Divide: Chia
Quotient: Thương
Angle: Góc
Acute angle: Góc nhọn
Obtuse angle: Góc tù
Right angle: Góc vuông
Straight angle: Góc bẹt
Line: Đường thẳng
Line segment: Đoạn thẳng
Perpendicular lines: Đường thẳng vuông góc
Parallel lines: Đường thẳng song song
Square: Hình vuông
Rectangle: Hình chữ nhật
Numerator: Tử số
Common denominator: Mẫu số chung
Rhombus: Hình thoi
Parallelogram: Hình bình hành
Ratio: Tỉ số

.u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f:active, .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u921c841fa84b798161db1ce8ba83ee2f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Nghị luận về thay đổi bản thân (Dàn ý + 8 mẫu)Phép cộng trừ nhân chia trong Tiếng Anh
1. Addition (phép cộng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Bài toán cộng [ 8 + 4 = 12] – trong tiếng Anh có nhiều cách nói:
• Eight and four is twelve.
• Eight and four’s twelve.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

• Eight and four are twelve.
• Eight and four makes twelve.
• Eight plus four equals twelve. (Tiếng nói toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

2. Subtraction (phép trừ)
Bài toán trừ [30 – 7 = 23] – trong tiếng Anh có hai cách nói:
• Seven from thirty is twenty-three.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

• Thirty minus seven equals twenty-three. (Tiếng nói toán học)
3. Multiplication (phép nhân)
Bài toán nhân [5 x 6 = 30] – trong tiếng Anh có ba cách nói:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

• Five sixes are thirty.
• Five times six is/equals thirty.
• Five multiplied by six equals thirty. (Tiếng nói toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

4. Bài toán chia [20 ÷ 4 = 5] – trong tiếng Anh có hai cách nói:
• Four into twenty goes five (times).
• Twenty divided by four is/equals five. (Tiếng nói toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

Nếu như kết quả của bài toán là số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] thì các bạn sẽ nói:
Three hundred and sixty divided by fifty equals seven point two.
Xin các bạn xem xét tới cách viết dấu chia ở trong tiếng Anh ( ÷ ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1655881641472-0’); });

5/5 – (730 đánh giá)

Related posts:Từ vựng Toán tiếng Anh lớp 4 thi Violympic
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường
.ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7:active, .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub8a1ad8ed28bde3205ee7f9e709fedc7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Tưởng tượng ra một kết thúc khác cho truyện Cây khế (6 mẫu)

Phân mục: Giáo dục
#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

Xem thêm:  Son chẻ là gì? – THCS Long An

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button